3D PLM | CATIA Starter

 

CATIA Starter je produkt firmy Technodat a primárně slouží k spouštění aplikace CATIA V5 nebo ENOVIA DMU a možnosti výběru z více licencí a nastavení prostředí (OEM).

Grafické rozhraní CATIA Starter nabízí tyto možnosti:

  • grafický interface pro spouštění CATIA V5 a ENOVIA DMU v konsolidovaném prostředí
  • centrální správa jednotlivých OEM prostředí - typicky nastavení, standardy, katalogy - aplikace a společná nastavení jsou uloženy na serveru na jednom místě
  • spouštěním z jednoho místa, je zajištěna vždy správná konfigurace CATIA V5 / ENOVIA DMU pro dané prostředí
  • jednoduché resetování nastavení CATSettings
  • jednoduchý výběr licence a přehled, která licence je volná
  • zobrazení uživatelů, kteří licenci v daný moment využívají
  • jednoduchá konfigurace pouze editací *.xml souboru
  • možnost definovat další spouštěcí tlačítka pro jiné aplikace
  • možnost zpracování statistiky využívaní jednotlivých licencí (funkce není součástí základního balíčku)

CATIA Starter - prostředí

CATIA Starter - výpis licencí


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.