Technodat na jednání Svazu nástrojáren

CATIA 3DEXPERIENCE 27. 02. 2017

Svaz nástrojáren je sdružení organizací, které se podílejí na vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj českých nástrojáren. Členové se každoročně setkávají na společném jednání, kde má pořádající člen příležitost prezentovat se ostatním. Firma Linaset a.s. uspořádala jednání 16. 2. 2017 v prostorách Davidova mlýna ve Starých Těchanovicích.

Martin Štěpanovský, ředitel strojní výroby, představil Linaset jako moderní organizaci, která staví na znalostech a zkušenostech svých zaměstnanců a podporuje je v rozvoji dovedností používáním moderních technologií. Má jasnou vizi dalšího rozvoje firmy a neustále hledá další inspiraci.

Za svého klíčového partnera ve své více než dvacetileté historii označil Martin Štěpanovský firmu Technodat. Podle jeho slov Technodat dokázal inspirovat firmu v rozvoji a vždy vyřešil náročné a specifické požadavky Linasetu na zefektivnění technické přípravy výroby.

Za Technodat promluvil obchodní manažer Stanislav Vykoukal, který vyjádřil výhody vzájemné synergie mezi klíčovými osobami obou firem, díky které dokázal Technodat překračovat možnosti nabízeného softwarového komplexního řešení Dassault Systemes. Na závěr označil Linaset za výjimečného a inspirativního zákazníka, který, slovy Jána Košturiaka, staví na maximalizaci své výkonnosti, výjimečnosti ve své práci a vášni svých manažerů.  

Program pokračoval v Budišově nad Budišovkou prohlídkou výrobních prostor firmy Linaset, kde proběhly diskuze účastníků nad konkrétními stroji, činnostmi, postupy a logistikou strojní výroby.   

Linaset a.s.

  • významný dodavatel vstřikovacích forem a technických výlisků
  • dlouhodobě se zaměřuje na složité komplexní projekty od konstrukce a výroby vstřikovacích forem, přes sériové dodávky výlisků až po finální kompletaci výrobků
  • zákazníci Linasetu jsou významní dodavatelé z oblasti automobilového průmyslu, pro které je schopen vyrábět tvarově složité a přesné výlisky
  • nabízí vysokou produktivitu práce a projektově řízenou spolupráci na celém projektu zákazníka

Během více než dvacetileté spolupráce s Technodatem vybudoval Linaset svoji technickou přípravu výroby na softwarovém řešení Dassault Systemes pro konstrukci, NC programování a dílenském prohlížení 3D geometrických tvarů (CATIA), spolu se speciálními nástavbami a aplikacemi. Klíčové je ale především trvalé vzdělávání uživatelů, sdílení know-how a společné budování správných a optimalizovaných postupů práce pro uspokojování potřeb náročných požadavků zákazníků Linasetu.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě