Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • Promens a.s.
    Ing. Zdeněk Rajch, R&D Head of design section, Promens

    Čas powerpointových prezentací - jednoho obrázku a dvou stránek popisu funkce výrobku, formy, přípravků pro nás skončil. Nyní stačí ve 3DVIA Composer „dvojklikem" modely rozpohybovat, zvýraznit, nafotit nebo pořídit video, poslat zákazníkovi (bez nutnosti cizojazyčných překladů). Výhodou je opět platforma DS produktů - pro výkresy, postupy načítáme informace z kmenových karet výrobků, jednoduše je načteme také do výkresu, náhledu, perokresby. Samozřejmostí je také funkce automatického promítnutí změny CATIA dat do 3DVIA Composer.

  • SAZ Aerospace s.r.o.
    Ing. Zdeněk Ančík, výkonný manažer SAZ Aerospace

    Výhodou tohoto řešení byla především možnost rychlého zahájení konstrukčních prací díky jednoduššímu nastavení procesů pro obousměrné sdílení technických dat, jehož součástí je i přímé začlenění SAZ Aerospace do „workflow" zákazníka. Díky tomuto řešení nebylo nutné budovat speciální interface pro předávání dat a přebírání výsledků práce zákazníkem.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare