Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • DEL a.s.
    ing. Ivan Vrbecký, vedoucí konstrukce a projekce divize Engineering společnosti DEL a.s.

    Ze strany zákazníků z automobilového průmyslu, pro které nyní převážně navrhujeme svá zařízení, jsou stále větší požadavky na vzájemnou komunikaci v CATIA formátech, Pro/E přestává vyhovovat, CATIA je podle našich zkušeností méně náročná na hardware, má lepší ovládání a obecně je pro nás vhodnější právě pro konstrukci svařovacích přípravků. Naše snaha (prakticky od roku 2009) postupně přecházet od Pro/E ke CATIA byla častečně naplněna v červnu 2012, kdy jsme si od Technodatu pořídili 3 nová konstrukční pracoviště na platformě CATIA V5 PLM Express).

  • Letasol spol. s r.o.
    Michal Vondrák, vedoucí technologie LETASOL

    Programátorům se s pomocí řešení DELMIA V6 otevřely nové obzory a začali mít dokonce radost z práce.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare