Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Nabídka zaměstnání:

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
    Ing. Daniel Komorous, vedoucí oddělení konstrukce ve ŠKODA POWER, A Doosan Company

    Práce v 3DVIA Composer je svou jednoduchostí velmi příjemná, je to taková hra. A na zvládnutí práce v jeho prostředí stačilo jednodenní školení. V 3DVIA Composer jsem schopen za dva dny vytvořil padesátistránkový dokument s minimem textů, ale s množstvím velmi ilustrativních obrázků v podobě perokresby. A tento dokument tiskem neztrácí na své vypovídající hodnotě.

  • Evektor, spol. s r.o.
    Ing. Václav Zajíc, výkonný ředitel v Evektor

    A jaká je role Technodatu při vývoji letounu EV-55 a obecně při vývojových a konstrukčních aktivitách Evektoru? Technodat je dlouhodobým a spolehlivým partnerem společnosti Evektor v oblasti dodávek a podpory již výše zmíněných produktových řešení Dassault Systèmes pro 3D návrh a optimalizaci výrobků (CATIA V5) a následně pro správu a řízení veškerých produktových informací a realizačních procesů (ENOVIA SmarTeam).

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.

Technodat Engineering, s.r.o, outsourcing pro vývoj a konstrukci ve strojírenství

Pro strojírenské podniky nabízíme inženýrské kapacity jako outsourcing vývoje a konstrukce s použitím vlastního špičkového PLM systému CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam od Dassault Systèmes. Cílovými obory jsou automobilový průmysl, hromadná doprava, energetika, letectví a všeobecné strojírenství.


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Partner

Technodat, partner Komory Projektových Manažerů

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+