Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Nabídka zaměstnání:

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • LAUFEN CZ s. r. o.
    Pavel Kolařík, vedoucí vývoje výrobků společnosti LAUFEN CZ s.r.o.

    S přístupem společnosti Technodat a jejich pracovníků k nám a k našim požadavkům jsme nadmíru spokojeni, konkrétně nás pravidelně navštěvuji ing. Pavel Svoboda, který je teoretickým i praktickým odborníkem v daném oboru a vždy nám vychází vstříc při řešení praktických problémů, které se občas při práci vyskytnou. Rovněž využíváme pomoc Technodatu při migracích na vyšší release CATIA.

  • HLS Czech s.r.o.
    Vladimír Soumar, jednatel společnosti HLS Czech s.r.o.

    V poslední době jsme rovněž začali využívat know-how společnosti Technodat v oblasti tvorby CATIA maker. Tato nová služba nám umožňuje ušetřit námahu našich konstruktérů a konstrukční hodiny hlavně při integracích a přebírání jednotlivých přípravků, jak v rámci projektu, tak i mezi projekty a doufáme, že do budoucna budeme tuto službu využívat víc, neboť při současném tlaku našich zákazníků na cenu nám tato makra umožňují zefektivnit naši práci.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.

Technodat Engineering, s.r.o, outsourcing pro vývoj a konstrukci ve strojírenství

Pro strojírenské podniky nabízíme inženýrské kapacity jako outsourcing vývoje a konstrukce s použitím vlastního špičkového PLM systému CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam od Dassault Systèmes. Cílovými obory jsou automobilový průmysl, hromadná doprava, energetika, letectví a všeobecné strojírenství.


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Partner

Technodat, partner Komory Projektových Manažerů

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+