Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • FLTC Europe, a.s.
    Vladimír Dobruš, předseda představenstva FLTC Europe, a.s.

    Pro mě osobně je Technodat zárukou solidnosti, odbornosti a důvěry a může nám i v budoucnu v mnoha oblastech pomoci. V Technodatu vždy jednáme se správnými lidmi, našli jsme s nimi společnou řeč.

  • Linaset a.s.
    ing. Marek Palla, vedoucí manažer projektů a klíčový uživatel aplikace PGM ENOVIA SmarTeam v Linaset

    Uživatelé mají svojí práci plně pod kontrolou, získávají čas na sebekontrolu, všechna data mají přehledně na jednom místě, přesně vědí, jaký právě mají řešit úkol a v jakém termínu. Stoupá důvěryhodnost našich partnerů, když vidí, že jejich cenná data máme absolutně pod kontrolou, jsme schopni bezprostředně reagovat na cokoliv, jakékoliv jejich požadavky, nehrozí problémy plynoucí z dřívějších duplicit dokumentů.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare