Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Nabídka zaměstnání:

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • WEBA Olomouc, s.r.o.
    Ing. Lumír Matějíček, vedoucí konstrukce WEBA Olomouc

    Celkový počet přístupů do PLM systému SmarTeam je v současné době kolem 70. Významné uplatnění nachází SmarTeam v rámci bez-výkresové výroby, obsluha NC obráběcího stroje si ve SmarTeam vyhledá 3D data CATIA modelu a následně jej velice rychle a elegantně převede do NC dat pro obrábění.Podporu a školení CATIA a SmarTeam poskytuje k naší spokojenosti společnost Technodat, se kterou máme uzavřenou smlouvu o servisní podpoře.

  • DEL a.s.
    ing. Ivan Vrbecký, vedoucí konstrukce a projekce divize Engineering společnosti DEL a.s.

    Ze strany zákazníků z automobilového průmyslu, pro které nyní převážně navrhujeme svá zařízení, jsou stále větší požadavky na vzájemnou komunikaci v CATIA formátech, Pro/E přestává vyhovovat, CATIA je podle našich zkušeností méně náročná na hardware, má lepší ovládání a obecně je pro nás vhodnější právě pro konstrukci svařovacích přípravků. Naše snaha (prakticky od roku 2009) postupně přecházet od Pro/E ke CATIA byla častečně naplněna v červnu 2012, kdy jsme si od Technodatu pořídili 3 nová konstrukční pracoviště na platformě CATIA V5 PLM Express).

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.

Technodat Engineering, s.r.o, outsourcing pro vývoj a konstrukci ve strojírenství

Pro strojírenské podniky nabízíme inženýrské kapacity jako outsourcing vývoje a konstrukce s použitím vlastního špičkového PLM systému CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam od Dassault Systèmes. Cílovými obory jsou automobilový průmysl, hromadná doprava, energetika, letectví a všeobecné strojírenství.


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Partner

Technodat, partner Komory Projektových Manažerů

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+