Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • SAZ Aerospace s.r.o.
    Ing. Zdeněk Ančík, výkonný manažer SAZ Aerospace

    Díky vysokému stupni integrace dodavatele konstrukčních prací do PLM systému zákazníka je zajištěna důsledná evidence toku dat a schvalovacího procesu. Takto nastavený systém zajistil rychlé zahájení konstrukčních prací a minimalizaci nárůstu nákladů obvykle spojených s „outsourcingem" konstrukčních prací.

  • HOFMEISTER s.r.o.
    Ing. Petr Štípek, vedoucí engineeringu HOFMEISTER

    Technodat nám vytvořil na zakázku první manuál k montáži skříně a výsledná podoba této publikace rozhodla na konci roku 2011 o nákupu řešení 3DVIA Composer.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare