Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Nabídka zaměstnání:

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • Promens a.s.
    Ing. Zdeněk Rajch, R&D Head of design section, Promens

    Čas powerpointových prezentací - jednoho obrázku a dvou stránek popisu funkce výrobku, formy, přípravků pro nás skončil. Nyní stačí ve 3DVIA Composer „dvojklikem" modely rozpohybovat, zvýraznit, nafotit nebo pořídit video, poslat zákazníkovi (bez nutnosti cizojazyčných překladů). Výhodou je opět platforma DS produktů - pro výkresy, postupy načítáme informace z kmenových karet výrobků, jednoduše je načteme také do výkresu, náhledu, perokresby. Samozřejmostí je také funkce automatického promítnutí změny CATIA dat do 3DVIA Composer.

  • RANIRAX Systems s.r.o
    ing. Martin Křižovič, výkonný manažer společnosti Ranirax Systems

    CATIA V5 je systém, který byl prověřen léty používání v různých aplikacích a výkonných stanicích HP a Dell, je stabilní a rychlý. Při práci klademe velký důraz na kvalitní školení pracovníků, včetně používání metodiky práce daného konkrétního zákazníka. Jen takto lze dodržovat požadovanou kvalitu práce při splnění časových termínů. Technická a školící podpora firmy Technodat nám naši práci samozřejmě velmi usnadňuje.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.

Technodat Engineering, s.r.o, outsourcing pro vývoj a konstrukci ve strojírenství

Pro strojírenské podniky nabízíme inženýrské kapacity jako outsourcing vývoje a konstrukce s použitím vlastního špičkového PLM systému CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam od Dassault Systèmes. Cílovými obory jsou automobilový průmysl, hromadná doprava, energetika, letectví a všeobecné strojírenství.


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Partner

Technodat, partner Komory Projektových Manažerů

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+