Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • GHP Engineering, s.r.o.
    Jaromír Polách, spolumajitel společnosti GHP Engineering

    S přístupem společnosti Technodat a jejich pracovníků k nám a k našim požadavkům jsme nadmíru spokojeni, kladně hodnotíme např. jejich pomoc při migracích na vyšší release CATIA, rovněž nám Technodat vyšel ochotně vstříc při rychlém doškolení 2 konstruktérů tím, že je pohotově zařadil do již předem nasmlouvaného školení pro jejich jiného zákazníka, kde se našly dvě volná místa. Ušetřil nám tím dost časových kapacit, nemuseli jsme čekat, až na nás přijde řada.

  • Saar Gummi Czech, s. r. o.
    ing. Karel Giebner, vedoucí vývoje těsnících systémů

    I v dalších letech hodláme nadále spolupracovat se společností Technodat při postupném nasazování dalších konstrukčních CATIA pracovišť v našem Vývojovém a zkušebním centru.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare