Řešení nabízená skupinou firem TECHNODAT

Aktuality

Nabídka zaměstnání:

Poslání firmy

Technodat přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu, s přínosy spočívajícími v řešeních prověřených širokým spektrem projektů a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.

Vyjádření našich zákazníků

  • PWO UNITOOLS CZ a.s.
    Ing. Marek Vozák, technický ředitel PWO UNITOOLS CZ a.s.

    A pokud je cílem být nejlepší v oboru, nemáte jinou možnost, než si najít partnery se stejným cílem, či pohledem na slovo úspěch. V našem případě se mezi hlavní partnery řadila a stále řadí společnost Technodat, která nám dlouhodobě pomáhá nacházet nové pohledy a přístupy k naší každodenní práci.

  • DURATEC, s.r.o.
    Milan Duchek, jednatel a konstruktér v DURATEC

    3DVia Player /Composer dnes tvoří neodmyslitelnou složku ve výrobě kompozitových rámů, který se skládá z několika stovek střihů. Pracovníkovi pokládající jednotlivé střihy je 3DVia Player neocenitelným pomocníkem. Pracovní návody a postupy by nebylo možné jinak zachytit a přenést do vlastní výroby. Na konstrukci a na celé vývojové oddělení jsou kladeny vysoké nároky na výstupy vhodné i pro marketing. Výrobce vždy musí zákazníkovi technicky podat informace tak, aby je byl schopen pochopit. Díky aplikaci 3DVIA Composer dnes dokážeme velmi efektivně uplatnit výstupy z vyspělých 3D technologíí, do kterých jsme v poslední době investovali nemalé finanční prostředky.

Technodat CAE, - systémy, s.r.o., integrátor CAx a 3D PLM řešení

Nabízené 3D PLM řešení je sestaveno z produktů společnosti Dassault Systèmes: CATIA pro 3D návrh virtuálního výrobku, ENOVIA pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a simulaci, 3DVIA pro spolupráci a komunikaci nad 3D daty, EXALEAD - vyhledávací platforma pro podnikovou a veřejnou sféru.

Technodat Elektro, s.r.o, řešení pro podporu projekce elektro

Pro oblast průmyslové automatizace a silnoproudé elektrotechniky je určen systém ELCAD, pro oblast MaR je to systém AUCOPLAN, pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie je aplikován systém RUPLAN. Pro oblast dopravní techniky a kabelových svazků je používán systém KABI. Pro potřeby moderního databázového projektování na systémových komponentech Microsoft nabízí Technodat Elektro, s.r.o. univerzální SQL platformu Engineeering Base.

Technodat Engineering, s.r.o, outsourcing pro vývoj a konstrukci ve strojírenství

Pro strojírenské podniky nabízíme inženýrské kapacity jako outsourcing vývoje a konstrukce s použitím vlastního špičkového PLM systému CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam od Dassault Systèmes. Cílovými obory jsou automobilový průmysl, hromadná doprava, energetika, letectví a všeobecné strojírenství.


Ukázka newsletteru

Nejnovější reference

Technodat na sociálních sítích

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare