Využití 3DEXPERIENCE na cloudu při komunikaci s výrobou

Představujeme Vám, jak může technolog využít 3DEXPERIENCE na Cloudu při tvorbě NC programu. 3D model byl navržen v CATIA V5 a uložen do 3DEXPERIENCE na Cloudu.

 • Technolog si otevře data z Cloudu do CATIA V5.
 • Během tvorby simulace obrábění narazí na problém - potřebuje si ověřit možnou délku vysunutí nástroje, aby předešel koliznímu stavu. Aby nemusel chodit na dílnu, využije možnosti Cloudu a začne přímo komunikovat s výrobním oddělením.
 • Pomocí aplikace Design Review do 3D modelu označí kritická místa a vytvoří všechny důležité poznámky.
 • Přes komunikační nástroj platformy 3D Swym kontaktuje pracovníka na dílně.
 • Technolog zadá nový požadavek a systém upozorní pracovníka dílny. Otevře si data a analyzuje problém, přitom má k dispozici 3D model s popisem od technologa. Přímo na něm může změřit a zkontrolovat jestli maximální hodnota vysunutí nástroje je pro konkrétní případ dostatečná a odpověď pošle zpět technologovi.
 • Technolog na základě získaných informací z výroby upraví podmínky simulace a dokončí program. 
 • Celá komunikace zůstává zachovaná v systému a později může sloužit i jako pomůcka pro pracovníka na dílně.
 • V případě potřeby může pracovník výroby znovu otevřít model a může ho měřit, dělar řezy a tvořit vlastní poznámky důležité pro výrobu.

Video

                         

 

Přínosy

 • Časová úspora
 • Archivování diskuse a poznámek 
 • Jednotný zdroj dat 
 • Diskuse nad nativní 3D geometrií pro lepší sdílení technických informací

Klíčové funkce

Datové typy 

Je možné pracovat s nativními formáty CATIA V5, V6 a SolidWorks. S rozšířením o licence STS a DIG může uživatel importovat data ve formátu STEP a IGES. 

Řízená diskuse nad 3D daty 

Technolog a pracovník na dílně si dokáží rychle vykomunikovat potřebné informace, které se obtížně řeší bez 3D vizualizace. Díky rychlému sdílení opoznámkovaných 3D modelů, je komunikace mnohem jednodušší. Diskuse se může vést pomocí řízených zpráv uvnitř platformy. 

Prohlížení a analyzování 3D modelů 

Technolog a pracovník na dílně může prohlížet a manipulovat s 3D modelem. Může tvořit řezy, měřit a naměřené hodnoty vynášet v podobě kót. Všechny vytvořené změny může ukládat. Při sestavách je navíc možné polohovat jednotlivé díly. 

Exaktní měření 3D geometrie 

Měření dat je shodné s CATIA 3DEXPERIENCE. Je možné měřit délky, vzdálenosti, úhly, obsahy, objemy atd. Je tak možné například zkontrolovat délku vysunutí nástroje, aby nedošlo ke kolizi s obrobkem, jak je ukázáno ve videu. 

Tvorba poznámek (texty, značky, ...) 

Pro snadnější komunikaci lze přímo do 3D modelu tvořit textové poznámky nebo označovat konkrétní místa pomocí značek jako jsou šipky, kruhové vyznačení apod. Je možné tvořit tzv. snímky s různými poznámkami. 

Cloudové řešení 

Tento přístup zahrnuje výhody cloudového řešení. Stačí mít jen připojení na internet a data jsou dostupná z jakéhokoli zařízení. 

 

Chci využít 3DEXPERIENCE na cloudu při komunikaci s výrobou


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě