RUPLAN

RUPLAN | osvědčený elektro CAE systém

RUPLAN zvyšuje produktivitu. Databázovým zpracováním schémat je automatizováno popisování přístrojů a následně je generována doprovodná dokumentace, jako jsou seznamy přístrojů, sestavy svorkovnic, seznam kabelů, atd. RUPLAN snižuje chybovost. Pomáhá uživateli odevzdat konzistentní výsledky. Jednou zadaná data se objeví v generovaných dokumentech.

Ruplan EVU

Tento modul je určen pro firmy zabývající se přenosem a distribucí elektrické energie. Základem je standard určený sdružením IG-EVU, který obsahuje metodiku týkající se dokumentace pro projekty v energetice. Tato metodika prošla v posledních letech přechodem od ryze německých DIN norem k normám evropským (IEC, ISO, EN) a stala se tak uplatnitelná také v podmínkách České a Slovenské republiky. 

Cílem tvůrců SW sestavy RUPLAN - EVU je projektantům usnadnit organizaci a bezchybné sestavování elektrodokumentace, technikům rozvodných podniků pak usnadnit vyhledávání potřebných technických informací. Součástí této metodiky je i QS-modul, který napomáhá kontrole při předávání dokumentace.

RUPLAN_EVU

Ruplan KABI

Modul KABI je softwarové řešení, které nabízí celkovou podporu pro vytváření projektové, přípravné a výrobní dokumentace vodičových a kabelových svazků.

Přínosem systému KABI je řešení, které umožní vytvoření schémat elektrických zapojení, zapojení svazků i s neelektrickými komponenty a nakonec automaticky vygeneruje doprovodnou montážní dokumentaci (seznam materiálu, seznam vodičů, střihací list, montážní podklad 1:1, aj.)

Ruplan LOC

Modul LOC je zaměřen na tvorbu dokumentace pro kolejová vozidla. Hlavní důraz je kladen na správu vodičů, které se následně přiřazují svazkům. Jsou zde specializované nástroje pro správu nejen vodičů, ale i svorkovnic, s následnou možností porovnávání jednotlivých stavů dokumentace. Součástí je exportní modul „Report generátor", který umožňuje data exportovat do standardních formátů jako XLS, CSV, PDF, DOC, HTML.

Ruplan Maintenance

RUPLAN Maintenance umožňuje jednoduché vyhledávání, prohlížení a tisknutí projekčních dat RUPLAN EVU/KABI/LOC. Schémata nemohou být měněna, lze však vkládat poznámky, které může projektant následně zapracovat do projektu.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě