Západoslovenská Distribučná

Společnost zajišťuje distribuci elektřiny v západoslovenském regionu Slovenské republiky.

Přínosy

  • Implementace nového procesu

    Definování Workflow pro všechny stupně projektové dokumentace. Vytvoření šablon pro zajištění jednotné struktury dokumentace


  • Správa a kontrola dokumentace

    Zjednodušení předávání dokumentace mezi provozovatelem zařízení a dodavatelem dokumentace, usnadnění interní komunikace všech účastníků na kompletaci dokumentace


  • Rozšíření a prohloubení spolupráce

    Projektová dokumentace se stává nezávislou na dodavateli, což otevírá provozovateli zařízení spolupráci se širším spektrem poskytovatelů dokumentace


Sociální sítě