Škoda Transportation

Skupina firem ŠKODA je největší výrobce vlaků, lokomotiv, tramvají, trolejbusů a vozů metra ve střední a východní Evropě.

ÚZKÁ MÍSTA
 • rozdílné SW nástroje v jednotlivých společnostech
 • chybějící speciální funkce
 • částečně ruční tvorba dokumentace v grafickém nástroji
DOPADY
 • nemožnost on-line spolupráce na společném projektu
 • nejednotnost vzhledu dokumentace
 • časová náročnost a chybovost
 • náročná aktualizace dokumentace při změnách

Řešení

Nasazení platformy Engineering Base v oddělení konstrukce a projekce. Customizace prostředí Engineering Base s rozšířením funkcionalit odpovídající metodice a požadavkům zákazníka.

Přínosy

 • Zefektivnění tvorby dokumentace

  Využití nově přizpůsobených funkcí Engineering Base pro zrychlení a zefektivnění tvorby dokumentace kolejových vozidel


 • Sjednocení nástrojů

  Nový způsob zpracování projekční a výrobní dokumentace kolejových vozidel a výstupních dokumentů v jediném řešení pro různá oddělení


 • Zrychlení tvorby dokumentace

  Nasazení speciálních systémových funkcí pro zjednodušení a zrychlení tvorby a kontroly dokumentace