Konštrukta TireTech

Výrobce zařízení pro výrobu pneumatik (vytlačovací a řezací linky) a speciálních zařízení pro likvidaci munice s prodejními aktivitami a zákaznickou bází po celém světě.

ÚZKÁ MÍSTA
 • nejednotné 3D CAD prostředí
 • PDM systém integrovaný pouze na jeden 3D CAD systém
 • absence paralelního řízení projektů a plánování lidských zdrojů
DOPADY
 • kapacitní disproporce = opožďování projektů
 • mnoho neefektivních administrativních činností
 • tisk veškeré dokumentace = náklady, časové zpoždění
 • neaktuálnost dat

Řešení

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje ve společnosti KONŠTRUKTA Industry všechny aspekty byznysu integrovanými nástroji pro obchod a marketing, řízení projektu, vývoj, návrh, vizualizaci a simulaci výrobku, technickou přípravu jeho výroby, vlastní výrobu, montáž a údržbu, tedy po celou dobu životního cyklu výrobku.

Přínosy

 • sjednocení 3D nástrojů

  KONŠTRUKTA-Industry sjednotila používané 3D nástroje do jediné 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikace CATIA V6.


 • zlepšení efektivity procesů

  Všichni pracovníci participující na obchodním procesu přistupují k údajům přes 3DEXPERIENCE platformu, všechny projekty jsou řízeny v rámci 3DEXPERIENCE platformy.


 • zlepšení komunikace

  Všichni pracovníci participující na hlavním obchodním procesu, subdodavatelé i zákazníci mohou komunikovat nad 3D daty.„Z různých alternativ se nám jevilo jako optimální přistoupit ke kombinaci systémů CATIA a ENOVIA V6.“

Ing. Jozef Santačlen představenstva KONŠTRUKTA-Industry, a.s.„V současné době KONŠTRUKTA používá téměř 100 licencí 3DEXPERIENCE platformy V6 pro oddělení konstrukce, obchodu, výroby, servisu a pro projektové manažery.“

Petr Opršalvedoucí projektu


Ozvěte se nám

Máme čtvrt století zkušeností s řešeními, která našim zákazníkům usnadňují práci. Umíme jim naslouchat a vyjít vstříc maximu jejich požadavkům. Protože jsou nároční, pomáhají nám držet se na špici v oboru a poskytovat služby na světové úrovni. Můžete mezi ně patřit i vy.

Aleš KobylíkJednatel

+420 571 894 311

ales.kobylik@technodat.eu

Sociální sítě