Zvýšení efektivity vývoje výrobků díky 3DEXPERIENCE

         RPC Promens vyvíjí a vyrábí velkoplošné plastové díly a sestavy

                 

Management společnosti byl v posledních letech postaven před několik důležitých úkolů:

 • Získat certifikaci IATF (2018)
 • Projít úspěšně zákaznickými audity Volvo, MAN, Volkswagen (2017, 2018)
 • Zvýšit počet nových projektů
 • Transparentní a efektivní řízení zakázek, dokumentů, dat, interní i externí komunikace

Byla identifikována tato zásadní rizika:

 • Nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu 
 • Velké množství nekompatibilních softwarových nástrojů 
 • Exponenciálně rostoucí množství dat a tím vznikající prostoje při orientaci v nich 

                                                                      

 

Na základě analýzy bylo rozhodnuto o radikální změně filosofie práce s daty, procesy a interní komunikace - o centralizaci dat a procesů do PLM platformy 3DEXPERIENCE. Zdrojem všech informací se stal 3D model produktu. Řešení Technodat Experience umožnilo zavést PLM systém snadněji, bez rizik a ekonomicky výhodněji. Je tvořeno standardizovanými customizacemi a ověřenými metodickými postupy, které vychází ze zkušeností významných průmyslových podniků.  

 

Došlo k optimalizaci těchto procesů: 

 • Standardizace struktury zakázky 
 • Generování informací z 3D 
 • Nemodelované položky do EBOM 
 • Návrhy šablon procesů (8 fází, 112 úkolů) 
 • Šablony projektů dle normy IATF (fáze a brány procesů) 
 • Manažerské a uživatelské přehledy projektů (dashboarding) 

Díky těmto změnám se dnes daří zvládat 4x více zakázek se stejným počtem pracovníků v konstrukčním oddělení.

                                                                          

 

Podívejte se na video

                                                                      

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě