CATIA V5 Engineering Excellence

Posuňte Vaše konstrukční a technologická pracoviště na vyšší úroveň

Posuňte Vaše konstrukční a technologická pracoviště na vyšší úroveň

Rozšířená vývojová funkcionalita obsažená v balíčcích Engineering Excellence v kombinaci s možností pokročilé správy CAD dat v platformě 3DEXPERIENCE umožňuje stávajícím uživatelům CATIA optimalizovat a zefektivnit veškeré firemní procesy spojené s vývojem a výrobou produktu. Využijte naplno pokročilé nástroje CATIA, včetně aplikací sheet metal design a tooling design, aplikací pro bezvýkresovou výrobu, nástrojů pro kinematiku a prostorovou analýzu, nástrojů revize DMU a v neposlední řadě i pokročilého povrchového modeláře, a přineste Vašim zákazníkům maximální hodnotu. 

Spojením základních PLM řešení platformy 3DEXPERIENCE pro správu obecných a konstrukčních dat a výhodných balíčků CATIA V5 vylepšíte kvalitu svých vývojových a výrobních procesů.

Nabídka balíčků:

  • CATIA V5 Engineer Excellence (CATEE)
  • CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATMEE)
  • CATIA V5 Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE)

CATIA ON 3DEXPERIENCE (CAT3DX)

Základní konfigurace CATIA V5 rozšířena o modul pro přístup do PLM pro správu dokumentace a účasti na workflow a modul propojení s PLM databází.

FABRICATED PRODUCT CREATION (FPE)

Usnadňuje návrh plechových dílů; umožňuje souběžné modelování ve složeném nebo rozvinutém stavu dílu, případně části dílu; obsahuje speciální nástroje pro lisované, válcované a ohýbané díly.

JIG A TOOLING CREATION (JTE)

Umožňuje snadno a rychle vytvářet lineární a zakřivené struktury (konstrukční stavební prvky jako trámy aj.) nebo také roviny pomocí standardních nebo uživatelem definovaných úseků. Kromě toho produkt obsahuje parametrický katalog pro návrh tabulek k vytváření uživatelsky přizpůsobivých kusovníků. Je možné provádět i rozsáhlé analýzy napětí konstrukčních prvků a trámů.

3D LAYOUT & ANOTATION (LOE)

Balíček s rozšiřující funkcionalitou pro editaci tolerancí a anotací přímo ve 3D prostředí a je základem tzv. bezvýkresové výroby.

TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS REVIEW (TRE)

Umožňuje zobrazení a vizualizace výstupů z FEM analýz s možností generování detailních reportů, rozšířenou podporu sdílení dat s partnery s možností ochránit důležité informace pomocí filtrování modelu a odstranění citlivých informací, pokročilé zobrazení kót a tolerancí v kontextu 3D modelu s možnostmi jejich filtrování a dotazování a vizualizace a procházení 3D NC operací a modelů obsažených v obráběcích procesech z CV5 a CV4. Obsahuje také nástroj pro detailní zobrazení technologických spojů vytvořených v CATIA Automotive Body-In-White s možností filtrování a navigace v geometrii dle parametrů.

MECHANICAL PRODUCT CREATION (MCE)

Balíček konstrukčních produktů pro pokročilou tvorbu geometrií, prvků a sestav. Umožňuje zasílat geometrie mezi konstruktéry včetně obrazovek a výměny dalších informací nutných pro konstrukci.

3D MASTER (FTX)

Rozšiřuje funkcionalitu pro tvorbu a editaci tolerancí a anotací přímo ve 3D prostředí a je základem tzv. bezvýkresové výroby.

ANIMATED PRODUCT REVIEW (PRX)

Nástroje pro tvorbu kinematických mechanismů a jejich následné analýzy, pokročilé kontroly kolizí v rámci velkých sestav dílů s maticovým vyhodnocením a verifikací jednotlivých kolizí a tvorbu animací hlavně pro potřeby montáže a demontáže.

MOULDED PRODUCT CREATION (MPE)

Balíček s rozšiřující funkcionalitou pro pokročilou tvorbu geometrií, prvků a sestav a tvorbu plastových výlisků.

MECHANICAL SHAPE OPTIMISATION (HCX)

Balíček s rozšiřující funkcionalitou pro oblast Morphing umožňuje rychlé tvarování složitých tvarů.

FREESTYLE SHAPE DESIGN (FSX)

Balíček plošných nástrojů pro dynamickou tvorbu stylizovaných tvarů a jejich následnou estetickou deformaci zahrnující rovněž nástroje pro analýzu ploch v reálném čase a řízení křivosti a tečnosti.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě