Zpracování elektrodokumentace na stisk tlačítka?

elektro Engineering Base 15. 02. 2019

Vzhledem k rostoucí složitosti vyráběných zařízení a zkracování času k jejich vývoji se jedním z hlavních trendů stává projektování zařízení pomocí předem připravených šablon. Software, který dokáže jednoduchým, rychlým, a hlavně spolehlivým způsobem vytvořit co nejkomplexnější dokumentaci, umožní uživateli získat jasnou konkurenční výhodu oproti jiným firmám.

Od kopírování ke konfigurování

Jedním ze stále využívaných způsobů, jak vytvořit novou dokumentaci, je zkopírovat podobný projekt a ten přizpůsobit novému zařízení. Tento způsob má nevýhodu, že při kopírování staré dokumentace jsou převzaty i chyby, které byly odstraněny až během uvádění zařízení do provozu, ovšem nedošlo ke zpětné revizi dokumentace.

Druhou možností je připravit celou řadu šablon typových zapojení a z nich ručně seskládat novou dokumentaci s následným přeznačením všech prvků a s tím souvisejícími úpravami. Zde je k dispozici určitá variabilita, ale neustále zůstává spousta ruční práce, a to hlavně při změnách zadání.

Výrazného zlepšení a zjednodušení procesu návrhu se tedy tímto způsobem nedočkáme.

Pro dosažení inovace v projekční praxi je třeba použít nový způsob vytváření dokumentace, a to pomocí konfigurování. Tento způsob inteligentního generování dokumentace, založené na modulech a variantách, nabízí platforma Engineering Base (EB).

Typový správce - cesta k vyšší efektivitě

Myšlenka konfigurace je v podstatě rozhodujícím krokem ke zvýšení efektivity, protože automatické začlenění předpřipravených celků do již existující struktury dokumentace logicky usnadňuje práci a šetří čas. Základem je vytvoření tzv. modulů (např. zapojení motorového vývodu, I/O obvodů PLC, …), které obsahují grafickou podobu typového zapojení, definici všech prvků pro jističe, stykače, PLC, kabely, svorky apod.

Konfigurace celého projektu je zapsána alfanumerickým způsobem v tabulce přímo v EB nebo ji lze naimportovat z Excelu či jiného tabulkového editoru. Typový správce následně dokáže vygenerovat celou dokumentaci s převzetím hodnot zapsaných v konfiguraci (tabulce). Během chvilky tak vznikne kompletní grafická dokumentace včetně aktuálních kusovníků, seznamu kabelů apod.

Při případné změně lze velice jednoduše a rychle vygenerovat novou verzi dokumentace. Projekční oddělení tím získá větší kapacitu pro rychlé zpracování aktuálních projektů.

Pokročilý typový správce (ATM) - třešnička na dortu

Platforma Engineering Base nabízí ovšem ještě více. Pro uživatele, kteří potřebují absolutní volnost a variabilitu, je k dispozici ATM (Advanced Typical Manager). Tento správce umožňuje měnit vzhled a obsah předdefinovaných modulů pomocí tzv. variant. Lze takto seskládat různé varianty modulu - např. základní zapojení 3f. motorového vývodu vybavit reverzací, přepínáním Y/D, deblokem apod. Výsledkem je vygenerovaná dokumentace zapojení s přizpůsobenou grafikou a prvky odpovídající našemu zadání. Další výhodou je možnost do konfigurace zapojit i parametry pro dimenzování. Tímto způsobem lze hromadně a flexibilně měnit použité prvky (kabely, jištění, svorky, motor, …) např. dle výkonu použitého motoru.

Základem je preciznost dat

Jednotlivé moduly a varianty jsou navrženy zkušenými uživateli a jsou dostupné pro opakované použití. Při definici modulů je však potřebné zvážit jejich podobu. Čím jsou moduly detailnější, tím je jejich počet vyšší, což ztěžuje jejich udržování a přehlednost. Komplexnější moduly zase často postrádají potřebnou flexibilitu a mohou se stát předmětem častých změn.

Úspory, úspory a zase úspory

Použitím EB a generováním dokumentace lze ušetřit značné množství času oproti ručnímu kopírování nebo ruční tvorbě grafické dokumentace. Navíc takto vygenerovanou dokumentaci lze následně pohodlně měnit běžnými prostředky platformy EB. Tento způsob je použitelný i pro částečné zpracování dokumentace s dodatečným ručním dopracováním.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě