Zkrácení doby při zpracování elektro dokumentace ve výrobě kompresorů

elektro Engineering Base 27. 06. 2018

Howden ČKD Compressors s úspěchem využívá platformu Engineering Base.

Společnost Howden ČKD Compressors, dříve známá pod jménem ČKD Kompresory, je tradiční český výrobce průmyslových odstředivých kompresorů s více než 150-letou tradicí.

Přechod od ručního stylu k databázovému řešení

Stejně jako v dalších výrobních firmách i zde vyvstala otázka zefektivnění tvorby dokumentace elektro, a měření a regulace. Po mnoho let používaný styl odděleného ručního zpracování, grafická část v AutoCADu a textová část v MS Office, již neodpovídal současným požadavkům na rychlou a bezchybnou tvorbu dokumentace. Z tohoto důvodu vznikl inovační projekt, jehož výsledkem byl výběr plně databázové platformy Engineering Base (EB) jako inženýrského software pro další roky.

Síla customizace Engineering Base

Využití EB ve společnosti Howden ČKD Compressors není založeno na jeho zakoupení a následném nasazení ve stylu krabicového software. Vzhledem ke speciálním požadavkům ze strany zákazníků bylo nutno provést přizpůsobení systému - zde vynikla silná stránka EB spočívající v jeho otevřenosti a možnosti customizace. Přizpůsobení navíc neproběhlo jednorázově, ale z důvodu neustálých požadavků od zákazníků se jedná o kontinuální proces. Výsledkem nasazení EB je naprosto nový přístup ze strany projektantů: kromě vzhledu a stylu vytváření dokumentace došlo s výjimkou specifických projektů k náhradě několika používaných SW aplikací (AutoCAD, MS Office apod.) do jedné inženýrské platformy.

Přínosy v procesu tvorby dokumentace

Platforma EB byla ve společnosti Howden ČKD Compressors již použita na několika projektech a lze tak stanovit hlavní přínosy:

  • redukce chyb ve značení prvků vlivem definice jednoznačeného označení napříč projektem
  • sjednocení stylu mezi různými uživateli
  • možnost tvorby různých výstupů vůči zákazníkům na základě stejné databáze
  • změna stylu dokumentace z textových výstupů do moderní tabulkové formy
  • rozšíření dokumentace (původně P&ID a seznamy) o další typy dokumentů (HookUp, Datasheet) které jsou snadno vytvářeny na bázi již jednou zadaných dat v databázi EB
  • usnadnění tvorby rusko jazyčné dokumentace bez nutnosti znalosti azbuky (tvorba v českém jazyce a přepnutí na ruský slovník)

Viditelné úspory až 40% času

Díky praktickým zkušenostem s EB lze vysledovat i hlavní přínos této inovace - časové úspory. Zkrácení doby na tvorbu a změny v dokumentaci jsou nejvíce viditelné při možnosti jejího opakovaného použití. V tomto případě stačí provést změnu v označení prvků (nebo jen části označení) v tabulce a v mžiku je k dispozici kompletně nová grafická dokumentace. Tato situace ovšem nenastává vždy a je proto potřebné počítat i s menšími úsporami. I tak jsou ovšem dosažené úspory až 40% času z původně kalkulované ruční tvorby dokumentace.

Další rozšiřování Engineering Base

Nasazení platformy EB a její postupné rozšiřování je v Howden ČKD Compressors živý proces. Mimo postupně vylepšované customizace v závislosti na nových požadavcích ze strany zákazníků se nabízejí i další možnosti využití EB. Jedním ze směrů je rozšíření o další typy dokumentů (algoritmy) nebo tvorbu modulárních typových schémat. V budoucnu lze teda předpokládat další kroky tak aby se Engineering Base stal v Howden ČKD Compressors inženýrskou platformou se širokým použitím.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě