Vylepšete své MS Visio pro potřeby projekce!

elektro Engineering Base 03. 11. 2016

Propojení grafické a alfanumerické části projekce přináší projektantům a uživatelům dokumentace obrovskou konkurenční výhodu.

Mnoho projekčních a konstrukčních firem používá pro tvorbu jednoduchých elektrických schémat nebo úvodní elektro dokumentace intuitivní grafický editor VISIO od spol. Microsoft. V tomto editoru jsou vytvářena grafická data, která jsou doplněna o další data připravená v jiných aplikacích.

Nejčastěji se jedná o tabulková data zpracována v aplikaci MS Excel (příp. nějaké databázi) a textová data připravená v aplikaci MS Word. Všechna tato data spolu souvisí, ale nejsou vzájemně propojena ani kontrolována.

Dosavadní stav: neexistující vazba mezi grafikou a tabulkami

Tento nedostatek odstraňuje revoluční softwarová platforma Engineering Base. Tato platforma je postavena na produktech spol. Microsoft a vzájemně propojuje všechna data do jednoho on-line datového balíku.

Základem je spolehlivá SQL databáze propojená právě s velmi často používaným grafickým editorem VISIO. Data je tak možné editovat z pohledu grafického v produktu VISIO nebo z pohledu tabulkového v prostředí známém z produktu MS Excel. Třetím pohledem je možnost editace ve standardní stromové struktuře, kterou známe v podobě Průzkumníku ve Windows.

Engineering Base navíc dovoluje využít i datovou vazbu například na textová data v produktu MS Word, nebo se napojit na libovolný vnitropodnikový systém obsahující údaje o projektech nebo používaných položkách.

Neocenitelné přínosy

Nasazení platformy Engineering Base je dalším stupněm ve využívání dosavadních zkušeností s produktem VISIO. Propojením grafických a tabulkových dat tak získává uživatel plnou kontrolu nad celým projektem. EB automaticky vytváří křížové odkazy a vazby mezi souvisejícími prvky, generuje seznamy přístrojů a kabelů, hlídá potenciály apod. Dochází tak k eliminaci duplicit značení, minimalizaci chyb a hlavně podstatnému zkrácení doby zpracování dokumentace, jelikož uživatel nemusí nadále opisovat data ze schématu výkresu do tabulky a provádět jejich zpětnou kontrolu.

Naše motto: „snadnost a rychlost"

Vzhledem k tomu, že při nasazení platformy EB bude použit již zavedený produkt VISIO, je rychlost nasazení značná. Díky tomu, že všechny ostatní prvky této platformy jsou z rodiny MS Office, a tudíž používají uživatelsky známé prostředí, není třeba, aby byl uživatel vystaven dlouhému a složitému zaučování.

Toto prostředí nahrává i situaci, kdy uživatel musí přecházet mezi několika různými aplikacemi nebo nepoužívá EB ve 100 % své pracovní doby.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě