Vkládání svárů a tvorba kusovníku sváru

makra 06. 12. 2016

Vkládání svárů do sestavy s využitím PowerCopy a následná tvorba kusovníku vložených svárů pomocí makra.

Funkcionalita

Makro se spouští nad sestavou nebo částí a automatizuje práci se sváry a jejich export do kusovníku. Práci se sváry ovlivňuje režim, který si uživatel zvolí pomocí výběrového tlačítka. Makro umožňuje vytvářet nové sváry - režim New, editovat existující sváry - režim Single Edit nebo vytvořit kopii existujícího sváru - režim Multi Edit. Pokud je makro spuštěné nad sestavou musí uživatel ještě vybrat část, s kterou chce pracovat. Sváry lze exportovat do *.xls souboru nebo na výkres, v závislosti na tom jaký dokument má uživatel otevřený.

Režimy práce s makrem:

  • Režim New - vytvoří v Partu nový svár pomocí Power Copy. Uživatel musí zadat cestu, kde je Power Copy uložená a jméno (číslo) nového sváru. Po kliknutí na tlačítko Start se ověří, jestli je jméno jedinečné a pokud ano, vytvoří se nový svár. Následně pomocí tlačítka Finish se přejmenuje Body, Geometrický set a příslušný Parametr sváru.
  • Režim Single Edit - přejmenuje existující svár. Uživatel zadá do formuláře nové jméno sváru a klikne na tlačítko Finish. Makro zkontroluje, jestli je jméno jedinečné a vyzve uživatele, aby označil Body sváru, který chce přejmenovat. Následně si dohledá příslušný Geometrický set a Paramater sváru a přejmenuje je.
  • Režim Multi Edit - vytvoří kopii vybraného sváru. Uživatel zadá do formuláře nové jméno sváru klikne na tlačítko Finish. Makro zkontroluje, jestli je jméno jedinečné a vyzve uživatele, aby označil Body sváru, který chce zkopírovat. Následně si dohledá příslušný Geometrický set Paramater sváru. Vytvoří kopii Body a Geometrického setu přejmenuje ji a k Parametru sváru připojí jméno sváru.

Export kusovníku svárů:

  • Export kusovníku do .xls souboru - uživatel zadá cestu ke konfiguračnímu .csv souboru, ve kterém jsou definovány jména sloupců a jejich šířka. Dále uživate zadá cestu k .xls souboru a číslo řádku souboru, na kterém se začne tvořit kusovník. Xls soubor obsahuje firemní hlavičku (popis, logo apod.), proto se uvádí číslo řádku, od kterého se kusovník začne tvořit. Klikne na tlačítko Export a .xls soubor se vyplní sváry a jejich délkou. Na konci kusovníku se zapíše součet všech délek svárů.
  • Export kusovníku na výkres - exportuje se kusovník vytvořený v .xls souboru na výkres. Uživatel zadá cestu k .xls souboru a číslo řádku a klikne na tlačítko Export. Makro vytvoří na Background View výkresu tabulku s kusovníkem.

Lokalizace CATIA

Pro správné fungování makra je nutné, aby uživatel vybral s jakou lokalizací CATIA pracuje. Toto nastavení je kvůli API funkcím, které se využívají při vytváření Power Copy. V aktuální verzi makro pracuje s anglickou a německou lokalizací CATIA.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě