Úspěšné nasazení Engineering Base v letectví

elektro Engineering Base 25. 10. 2016

Společnost SAZ úspěšně využívá projekční platformu Engineering Base při poskytování svých inženýrských služeb.

Stejně jako v jiných oblastech průmyslu, tak i v letectví jsou na trhu společnosti, jejichž činností jsou inženýrské služby spojené s vývojem a certifikací letecké techniky.

Tyto společnosti, obdobně jako jejich kolegové např. z automobilového průmyslu, čelí neustálé konkurenci a snaze o co nejefektivnější proces projekčních a konstrukčních prací. Jednou z těchto společností je i kunovická firma SAZ Aerospace s.r.o. (SAZ).

Nárůst efektivity konstrukčních prací

Před několika lety došlo ve spol. SAZ k rozšíření pracovního týmu a začala se zabývat běžnou otázku dnešních dnů - jak pracovat efektivněji, rychleji a levněji. Doposud používaný styl práce založený na grafickém programu AutoCAD a tabulkovém procesoru EXCEL již zdaleka nepostačoval dnešní hektické době. Při výběru nového systému padlo rozhodnutí na již zaběhnutého dodavatele moderních řešení v oblasti leteckého průmyslu - spol. TECHNODAT. Po vzájemné konzultaci a analýze dosavadního workflow byla nasazena platforma Engineering Base (EB).

Moderní software pro moderní výrobek

Ihned jako první projekt byl za pomoci EB ve spolupráci s výrobcem, spol. Aircraft Industries, a.s. (dříve známé pod jménem LET Kunovice a.s.) realizován náročný úkol - vývoj nové verze turbovrtulového letounu L-410 NG.

Cílem projektu bylo vytvořit moderní výrobek a vzhledem k „těsným" časovým termínům, komplikovanosti a komplexnosti projektu by tohoto se starším řešením nebylo možné dosáhnout. Platformu EB lze zjednodušeně charakterizovat jako „moderní software pro moderní výrobek".

Jasná budoucnost s EB

Inovativní přístup spol. SAZ při použití platformy EB, praktické odzkoušení a získané přínosy určují další směr konstrukčních a projekčních prací v této firmě - budoucnost pouze ve spojení s EB.

Celý článek najdete na tomto odkazu.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě