Umělá inteligence vstupuje do konvenční výroby – buďte připraveni s DELMIA Apriso

DELMIA 28. 12. 2017

Ptáte se, proč zavádět principy umělé inteligence do fungujícího výrobního procesu?

Digitální algoritmy umělé inteligence se dnes již využívají v těchto segmentech:

Odhad nákupu v e-shopech

Kromě vlastních zákazníků využívají tuto technologii i e-shopy nebo cenové srovnávače. Technologie AI dokáže zvýšit konverzi zákazníků, tedy přimět uživatele, aby opravdu uskutečnil zamýšlený nákup, eventuálně provedl doplňující objednávku. E-shopy veškeré rozhodování o tom, jak optimálně působit na zákazníky, přenechají algoritmům bez pevně daných vstupních pravidel. Tyto algoritmy si příslušná doporučování zboží optimalizují samy s využitím personalizace i zpracování velkých objemů dat.

Doručovací algoritmy

Nejrevolučnější techniku představují doručovací algoritmy, které dokážou předpovídat rozhodnutí zákazníků. Výsledkem je koncept tzv. předvídatelného zaslání. Distribuční systém a síť velmi přesně popíší vzorce chování jednotlivých zákazníků a předpoví značku, cenové rozpětí a produkt, který bude nakoupen. Na základě této předpovědi jsou výrobky převezeny do nejbližšího distribučního centra ještě předtím, než je objednávka vůbec odeslána. Tento přístup funguje nejlépe v kombinaci s produkty každodenní spotřeby.

Bankovnictví

Podle studie Accenture Banking Technology Vision 2017 se bankéři domnívají, že umělá inteligence přinese především změnu způsobu, jakým banky shromažďují informace a komunikují se zákazníky. 78 % respondentů průzkumu soudí, že AI umožní vytvoření jednodušších uživatelských rozhraní pro zákazníky. 79 % respondentů tvrdí, že AI přinese změnu způsobu, jakým banky shromažďují informace o zákaznících, a 76 % se domnívá, že do tří let banky zavedou AI jako metodu první volby při interakci se zákazníky. Umělá inteligence tedy vesměs odpovídá za funkce v systémech již dávno přítomné.

Pojišťovnictví

Rovněž popis situace v pojišťovnictví vychází z analýzy Accenture. Umělá inteligence má podle této studie potenciál k transformaci pojišťovnictví od jednoduchého hodnocení rizik založeného na předchozích zkušenostech. Na trh vstupují nové technologické firmy, start-upy, které na trh vnášejí moderní technologie; obdobou subsektoru fintech je insurtech. Umělá inteligence by měla především zvýšit možnosti personalizace (tedy opět jde o službu zákazníkům jako v případě bankovnictví) a dále umožnit hodnocení rizik v reálném čase.

Průmyslová výroba

Příkladem dodavatele technologie pro "klasický" průmysl je český start-up Neuron Soundware. Dodává především řešení pro strojírenství a hodlá rozšířit okruh zákazníků a partnerů i o letecký (Airbus Inovation Lab), železniční a automobilový průmysl. Firma vyvinula technologii, která na základě zvuků ze strojů v těžkém průmyslu dokáže určit jejich poruchu. V průběhu času se metodou strojového učení naučí rozpoznávat mechanické problémy spojené s určitými zvuky a odhadnout tak pravděpodobnost, že je se strojem něco v nepořádku. Přímo do strojů se instalují příslušné senzory i audiosoftware. Technologie je založená na hlubokých neuronových sítích a zpracovává i frekvence, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Díky instalaci přímo do stroje funguje i v prostředí, kde zvuky vydává mnoho strojů vedle sebe a lidští operátoři by se vůbec neuplatnili.

Součástí AI jsou samoučící se algoritmy (nejčastěji realizovány softwarovou neuronovou sítí) s přístupem do veledat (big data). Tento koncept má oproti člověku téměř nekonečně větší rozlišovací schopnost a dokáže upozornit i na nuanci, která je jinak zcela zašuměna ostatními vjemy lidského operátora.

Zaváděním umělé inteligence do výroby firma získává tyto výhody:

  • Předcházení poškození strojů
  • Upozornění operátorů na rizika, která by mohla v blízké budoucnosti nastat, pokud nedojde k akci
  • Výměnu provozních dat mezi stroji, bez přítomnosti lidského operátora (IoT)
  • Automatickou relokaci materiálu v meziskladech
  • Automatické objednávání a naskladnění průběžného materiálu
  • Automatické vyhodnocení výstupní kvality

K realizaci záměru digitální transformace konvenční výroby a přechodu na AI Průmysl 4.0 je zapotřebí především:

  • Chuť managementu ke změně
  • Stroje integrovatelné na IoT
  • Výrobní software s podporou AI
  • Vhodné dotační financování projektu

S moderním řešením řízení výroby Průmyslu 4.0 přichází Dassault Systemes a jeho nový systém z rodiny MOM (Manufacturing Operation Management).

DELMIA Apriso je integrovaný modul celopodnikové platformy 3DEXPERIENCE určený pro chytré řízení rozsáhlých výrobních procesů.

V rámci organizace spojuje data z klíčových procesů řízení výroby, kvality, skladů, údržby a řízení zdrojů a propojuje informace a znalosti napříč organizačními celky. Dochází jak k vertikálnímu, tak k horizontálnímu propojení procesů. Především díky tomu je řešení DELMIA Apriso na trhu úspěšné.

Zjistěte více o řešení DELMIA Apriso

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě