Účast společnosti Technodat Elektro na národní konferenci ČK CIRED

elektro Engineering Base 19. 11. 2018

Organizace ČK CIRED je přímým členem mezinárodní organizace CIRED, která sdružuje provozovatele elektrických sítí, výzkumné organizace, univerzity a komerční subjekty zaměřené na elektroenergetiku a současně slouží jako odborná platforma pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti elektrických distribučních sítí

Letošní národní konference, která probíhala již opět v krásném jihočeském městě Tábor se zúčastnilo přes 600 delegátů. Konference je určena především pro pracovníky z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie, výzkumných ústavů, projekčních organizací, výrobců pro jmenovanou oblast, pedagogy i posluchače technických vysokých škol. Seznamuje účastníky s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. ve spolupráci se společností PREdistribuce, a.s. měla možnost vystoupit a představit řešení a praktické zkušenosti s jednotným odevzdáním elektronické formy projektové dokumentace staveb včetně procesu jejího připomínkování. Naše vystoupení bylo na samý závěr prvního dne konference a přirozeně jsme měli obavy, že delegáti budou již „přesyceni“ informacemi z předchozích příspěvků. Opak byl pravdou a mile nás překvapil zájem i dotazy při krátké závěrečné diskuzi.

Referát k uvedenému tématu ke stáhnutí níže.

Proces jednotného odevzdání elektronické formy projektové dokumentace a jejího připomínkování

Josef Fritschka / Karel Schmidt

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě