Tubing & Piping – Návrh potrubních a hadicových rozvodů

CATIA 3DEXPERIENCE 01. 09. 2017

Jak lze jednoduše tvořit potrubní a hadicové rozvody?

Potrubí pro vedení jakéhokoliv skupenství jsou nedílnou složkou mnoha konstrukčních celků. 3D modelování CATIA platformy 3DEXPERIENCE obsahuje nástroje, které potrubí plnohodnotně zahrnují do životního cyklu výrobku. Zjednodušují následný proces tvorby kusovníku potrubí, správné navržení, či objednání dílů a spotřebního materiálu, samotnou montáž a následnou optimalizaci parametrů v provozu.

CATIA Tubing & Piping obsahuje nástroje pro vedení trubek a potrubí – Piping a nástroje pro tvorbu hadic a trubiček – Tubing. Funkcionalita obou nástrojů je totožná, rozdíl je pouze v normě, se kterou moduly pracují. Každá norma obsahuje rozdílné katalogy normalizovaných dílů. Je tak možné vybírat pouze z těch typů dílů, které v danou chvíli potřebujete.

Tubing&Piping vychází z logického schématu, do kterého jsou vkládány jednotlivé komponenty a zařízení v podobě 2D symbolů.  Poté následuje logické propojení komponentů a zařízení a zobrazení tabulek s parametry jednotlivých částí vedení. Dále definujeme vedení (vkládáme zařízení a komponenty – z katalogu i vlastní) přímo ve 3D v návaznosti na 2D logické schéma. Tvorba samotného vedení je velmi jednoduchá a intuitivní. Je možné vytvářet paralelní vedení a také přidávat izolační prvky vedení. K zafixování spojů mezi komponenty je možné využít přechodek a přírub, které se rovněž nachází v katalogu normalizovaných dílů. Umístění těchto spojovacích částí do sestavy je zautomatizováno a lze rovněž nahradit část vedení standardním dílem.

Vedení je modifikovatelné a při jakékoliv změně dojde k automatické úpravě všech souvisejících komponentů (například při redukci průměru trubek se automaticky redukuje spojovací materiál apod.). Ani v případě kolize nejsou úpravy vedení složité. Trasy lze editovat tažením za kontrolní body, dále je možné využívat automatické nabídky náhradní trasy vedení. Do již vytvořeného vedení lze jednoduše přidávat a odebírat komponenty.

Součástí nástrojů jsou také funkce pro analýzy vedení. K dispozici je analýza konstrukčních kolizí, analýza konektivity a analýza rozložení hmotnosti vedení.

Důležitou předností systému je automatické generování kusovníků. CATIA Tubing & Piping umožňuje generovat reporty nejen z celkové sestavy vedení, ale také z podsestav. Lze nadefinovat, které parametry mají být součástí reportů. Reporty lze exportovat do formátů XLS, TXT, XML, HTML. Konečné výstupy slouží pro objednání materiálu a normálií i pro samotnou montáž.

CATIA Tubing & Piping představuje efektivní nástroj pro komplexní návrh potrubních a hadicových rozvodů. Ty jsou zastoupeny především v oblasti vývoje automobilového a leteckého průmyslu, odkud pochází mnoho zkušeností a tolik ceněné know-how. Toho je možné využívat také v klasickém strojírenství u výrobců strojů a zařízení, u konstruktérů z oblastí ventilace, klimatizace, procesního chlazení, čerpadlových a kompresorových jednotek nebo u projektantů, kteří se zabývají návrhem celých strojoven, lodí, či budov.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě