„Třešnička na dortu“ s Engineering Base

elektro Engineering Base 23. 11. 2016

Zavedení nejmodernější technologie ve druhém největším evropském cukrovaru.

Společnost Nordzucker AG vyrábí vysoce kvalitní cukr již od roku 1838 a v současnosti je druhým největším evropským výrobcem cukru. Společnost sídlí v německém Braunschweigu a přibližně 3300 zaměstnanců zásobuje výrobce v potravinářském průmyslu, obchody a spotřebitele z 18 evropských míst. Kromě cukru produkuje skupina také bioetanol a krmivo pro zvířata z cukrové řepy.

Základem je jedna společná databáze

V roce 2004 Nordzucker provedl průzkum trhu za účelem výběru specializovaného CAE systému pro zpracování dokumentace založené na jejich specifických požadavcích.

Společnost se rozhodla pro systém AUCOPLAN, který kombinoval zpracování P&ID a elektro dokumentace na jedné společné databázi, což byl jeden ze základních požadavků. V nedávné době byla společnosti Nordzucker nabídnuta možnost migrace na pokročilejší platformu Engineering Base (EB), která kopíruje aktuální vývoj v oblasti IT.

„Nejdříve jsme EB testovali na pilotním projektu a uživatelé byli velmi spokojeni. Ocenili zejména vysoce intuitivní způsob práce", líčí Frank Weishäupl a Jürgen Stock z inženýringu Nordzucker. „Většina zaměstnanců má stejně předchozí zkušenosti s kreslicím nástrojem Visio", dodává.

Bezpečná výměna dat

Kromě propojení P&I a elektro inženýringu přikládá Nordzucker velký význam schopnosti EB provázaně měnit a použít jedinečná data na více místech, stejně jako symboly a schémata. EB za tímto účelem nabízí díky své otevřenosti, snadnou manipulací a pohodlnou správou změn opravdu nejlepší podmínky. „EB databáze je ideální pro vyšší úroveň standardizace", říká Jürgen Stock, který také klade důraz na praktickou podporu poskytovanou ze strany výrobce AUCOTEC.

„EB konzultanti se účastní našich pravidelných interních seminářů, během nichž zástupci ze všech lokalit diskutují o vhodném řešení a možnosti optimalizace", říká vedoucí inženýringu. Některá naše zařízení jsou více než 100 let stará a jejich dokumentace je tedy rozmanitá.

AUCOTEC nám také pomáhá při analýze kvality dat těchto dokumentů a jejich následném zpracování. „Téměř všechny staré výkresy již byly převedeny a EB bylo dokonce schopno načíst P&ID výkresy v AutoCAD formátu a to s dostatečnou kvalitou potřebných informací", hlásí Weishäupl.

Konzistentní tok dat

Nordzucker chce také převést jejich seznam měření v XLS formátu do databáze EB. Požadovaná kombinace procesního a elektro inženýrství se tak brzy stane skutečností.

„EB podporuje propojení dat z P&ID přes jednotlivá měření až na detailní inženýrství, a dokonce dále až do námi používaných automatizačních systémů Siemens PCS 7 a ABB 800xA. Postupně jsme v posledních letech zvýšili počet licencí EB tak, aby všichni zaměstnanci od strojírny až po řídicí místnost mohli profitovat z výhod nasazení EB", vysvětluje Frank Weishäupl.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě