Technodat EXPERIENCE

3DEXPERIENCE 07. 09. 2018

Cílem naší společnosti bylo vždy dodávat nejen software, ale i určitou přidanou hodnotu. Proto se zákazníky sdílíme také naše zkušenosti z implementovaných projektů, ať už se jedná o ověřené postupy a funkce nebo celá řešení tak, aby jednou nabytá zkušenost přinášela prospěch i dalším zákazníkům.

Platilo to tak už od začátků, kdy jsme začínali s CAD aplikacemi Euclid, CATIA V5 a PLM ENOVIA SmarTeam. S nástupem procesně orientované platformy 3DEXPERIENCE to však platí o to více. Opakovaně se ukazuje, že určité požadavky na podporu firemních procesů se stále opakují a to mnohdy i napříč různými odvětvími. V průběhu realizace projektů nám tak postupně vznikala velmi podobná či stejná řešení, která se opakovaně u našich zákazníků nasazovala. Tehdy vznikla myšlenka na vytvoření určité databáze existujících řešení, která dostala název Technodat EXPERIENCE.

Jedná se o řešení konkrétních požadavků na 3D PLM systém tvořené standardizovanými customizacemi PLM systému, parametrickými funkcemi a makry a ověřenými metodickými postupy. Mnohdy se jedná o celé sady úprav tvořících samostatné moduly jako je například řízená správa tisku.

Vzhledem k tomu, že šlo o sadu nezávislých funkcí řešících dílčí požadavky, napadlo nás podívat se na danou problematiku z širšího hlediska. Tedy z těchto dílčích kostek sestavit předpřipravené řešení odpovídající konkrétním procesům určitého typu zákazníka. Jako první typ jsme zvolili zakázkově orientované firmy s požadavky na méně standardizované změnové řízení, kde se klade důraz zejména na CAD data výrobku. Takto vznikl první instalační balíček, obsahující přednastavené prostředí s nastavenými základními úlohami (změnové řízení, předdefinované typy uživatelů, projektové řízení atd.) tak, aby zákazníkovi umožnily po zaškolení okamžitou práci v systému. Zákazník spolu s instalací obdrží i sadu metodik, které uživatele seznámí se základními principy práce.

Díky tomu je možné už ve fázi nabídky zákazníkům ukázat možné cesty řešení jejich požadavků a v případě shody na navrhovaném řešení i zrychlit, zjednodušit a zlevnit zavedení PLM systému. Zákazník tak není nucen strávit dlouhý čas rozsáhlou a mnohdy nákladnou analýzou, přičemž se nezbavuje možnosti takto zavedený systém postupně rozšiřovat v době, kdy začíná získávat přínosy z jeho zavedení. Díky již funkčnímu základu se nabízí možnost následné rozšiřování realizovat postupně po dílčích krocích pomocí moderních agilních přístupů řízení vývoje, čímž opět zákazník rychleji získává návratnost svých investic a uživatelé systému se dříve dostanou k novým funkcím. Nezanedbatelný přínos je také v oblasti přípravy migrace PLM systému na novější verzi. Zejména složitě customizované systémy upravené na základě analýzy a „ohnuté“ na míru zákazníka, bývá zpravidla složité a nákladné převést na novou verzi. Tato starost u našich zákazníků při použití Technodat EXPERIENCE odpadá, vzhledem k tomu, že se jedná o standardizované řešení, které vždy kontrolujeme a optimalizujeme pro novou verzi.

Aby zákazník získal možnost vyzkoušet si nabízené řešení, připravili jsme pro potencionální zájemce SandBox. Jedná se o cloudové řešení obsahující server 3DEXPERIENCE s instalovanými balíčky Technodat EXPERIENCE pro CAD CATIA V5. Zákazník pracuje na svých stanicích připojených k zapůjčenému serveru. V systému jsou připraveni uživatelé v rolích obchodníka, vedoucího projektu, vedoucího konstrukce, konstruktéra a technologa, na kterých je možné si vyzkoušet doporučené postupy práce v prostředí PLM. Sandbox je možné si zapůjčit včetně PLM licencí až na dobu 4 týdnů. Součástí zápůjčky je i školení základní práce se systémem a mentoring s cílem podpořit změnu postupů práce tak, aby firma získala se zavedením systému odpovídající přínosy.

V současnosti máme pro naše zákazníky připraveny následující moduly (licence) tohoto standardizovaného řešení, které postupně rozšiřujeme

TECHNODAT EXPERIENCE

 • Základní správa zakázkových a projektových dokumentů
 • Nastavené projektové řízení
 • Přednastavené šablony základních procesů
 • Zjednodušené změnové řízení

TECHNODAT EXPERIENCE pro CATIA V5

 • Stejná funkcionalita jako základní balík navíc rozšířená o funkce, nastavení a postupy práce při správě CAD dokumentace CATIA V5
 • Tvorba a správa kusovníků EBOM

TECHNODAT EXPERIENCE pro SolidWorks

 • Stejná funkcionalita jako základní balík navíc rozšířená o funkce, nastavení a postupy práce při správě CAD dokumentace SolidWorks
 • Tvorba a správu kusovníků EBOM

TECHNODAT EXPERIENCE Tiskové sady

 • Modul určený pro řízený tisk zejména CAD dokumentace
 • Redukuje manuální práci u hromadného tisku dokumentace
 • Umožňuje odlišení řízeně vytištěných dokumentů doplněním překryvných razítek
 • Obsahuje evidenci tisku umožňující dohledatelnost vydané anebo vytištěné dokumentace

V případě zájmu o bližší informace ohledně Technodat EXPERIENCE nebo o vyzkoušení SandBoxu nás kontaktujte.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě