Standardizace technologické dokumentace v distribuci elektrické energie a BIM II.

semináře elektro 03. 05. 2022

Vloni v červnu se podařilo navzdory době Covidové zorganizovat pod záštitou naší společnosti Technodat Elektro, s.r.o.  první osobní setkání se zástupci všech českých energetik z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Tematické setkání bylo uskutečněno pod názvem „Standardizace technologické dokumentace v distribuci energie a BIM“.

Všemi účastníky bylo dohodnuto, že téma je natolik zajímavé, že budeme v aktivitě pokračovat. Dnes se nabízí při příležitosti setkání k 30-mu výročí založení společnosti Technodat na tuto akci navázat i s kolegy ze Slovenské republiky. Za uplynulý rok jsme se posunuli o kus dál a tak bychom Vás rádi pozvali k pokračování tohoto semináře pod názvem „Standardizace technologické dokumentace v distribuci energie a BIM II“.

Seminář se bude konat dne 21. června 2022 v Kongresovém centrum Zlín

Agenda semináře

12:00 – 13:00 Společný oběd

13:00 – 15:00 Oficiální část semináře

Panelová diskuze na téma - BIM

  • Provázání dokumentace napříč profesemi.
  • Životní cyklus stavby a související potřeba provázanosti dat.
  • Co představuje jednotné datové prostředí CDE v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.
  • Vzájemné provázání datového modelu v Engineering Base s 3D modelem stavební a konstrukční části.
  • Vizualizace a prohlížení datového modelu stavby ES prostřednictvím webové aplikace včetně implementace nástrojů připomínkování v procesu životního cyklu.
  • Diskuse,  další vývoj.

Od 15:00 volný program se společenským večerem v rámci oslav 30-tého výročí Technodatu.

CHCI SE REGISTROVAT

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě