Standardizace procesu projektování ve společnosti GE Grid Solutions

elektro Engineering Base 20. 09. 2016

Maximálně efektivní řešení pro přenos energie díky systému Engineering Base.

GE Grid Solutions patří ke světové špičce na trhu v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi jednu z jejich činností patří vývoj řešení pro přenos energie z elektrárny ke koncovému uživateli.

Společnost disponuje více než 70 pobočkami a širokou sítí partnerů ve více než 100 zemích světa. GE Grid Solutions původně působila pod názvem Areva T&D a později Alstom Grid. Se svými 20.000 zaměstnanci se společnost soustředí na dvě oblasti podnikání: rozvoj a řízení stále složitějších napájecích systémů a instalaci a provoz zařízení vysokého a středního napětí. Jejich technici potřebují pro návrh těchto systémů úplnou a přesnou technickou dokumentaci.

Výchozí situace

V minulosti používalo pro zpracování elektrických schémat a technických dokumentů každé oddělení jiný SW produkt. Tato nejednotnost bránila rychlé a bezchybné komunikaci mezi jednotlivými zeměmi. Některé produkty byly navíc vyvinuty i před několika desítkami let a nebyly schopny splnit současné požadavky, což způsobovalo nízkou kvalitu technické dokumentace. Z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo eliminovat zdroje chyb automatizací inženýrských procesů za použití společného univerzálního SW produktu pro různá oddělení.

Řešení

Před vlastní standardizaci pracovních procesů a výběru nejvhodnějšího CAD/CAE produktu, provedli technici společnosti důkladnou analýzu všech požadavků odpovídajících oddělení. Cílem bylo zjistit, který softwarový produkt určený pro zpracování elektro-dokumentace nejlépe splňuje jejich požadavky. Do konečného výběru byly zvoleny 4 SW řešení. "Nakonec jsme se rozhodli ve prospěch platformy Engineering Base (EB)", říká Olivier Hapetian, manažer který byl u výběru nejlepšího SW produktu. "Systém využívá Microsoft Office Visio. Kromě toho obsahuje nástroj pro řízení kvality, který nám umožňuje vytvořit bezchybnou dokumentaci."

Přínosy

EB nabízí jedinečné možnosti zpracování a úprav, například můžete navrhnout elektrické zapojení zadáním jen základních technických dat a parametrů - není nutné předtím vytvořit kompletní grafický výkres. Navíc v databázích EB mohou být vzájemně propojeny různé objekty na bázi alfanumerického zadání, opět bez nutnosti vytvářet složitou grafickou dokumentaci.

Martin Imbusch, produktový manažer společnosti AUCOTEC, představuje další výhody: Mnoho elektrických prvků vložených v projektu může být jednoduše a rychle editováno pomocí pracovních seznamů všem známým způsobem jako listy a buňky v programu MS Excel. Výsledkem je, že všechny objekty jsou okamžitě automaticky aktualizovány. Tímto způsobem mohou technici vytvořit kompletní elektrická či kabelová schémata pomocí několika málo kroků. Dále je možné automatizovat změny v projektu a doposud složité procesy pomocí vlastních uživatelských maker. Programování s Microsoft Visual Basic for Applications nebo Microsoft .NET Framework lze provést prostřednictvím integrovaného aplikačního programového rozhraní (API).

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě