Spolupráce firem v oblasti přenosu a distribuci energie = BIM

semináře elektro 27. 06. 2022

Dne 21.6. 2022 slavila skupina firem Technodat své 30. narozeniny a v souvislosti s oslavami jsme uspořádali již 2. setkání českých, slovenských energetik a projekčních firem pod názvem Standardizace technologické dokumentace v distribuci elektrické energie a BIM II.

Setkání bylo zaměřeno především na téma BIM v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. 

Účastníci měli možnost se seznámit s tématy:

  • Provázání dokumentace/dat napříč profesemi.
  • Vzájemné provázání datového modelu v Engineering Base s 3D modelem stavební a konstrukční části.
  • Životní cyklus stavby a související potřeba provázanosti dat.
  • Engineering Base BIM connector.

Na setkání zazněla i prezentace projektu naší společnosti podpořeného Dotačním programem APLIKACE, výzva VIII - Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro.

  • Modul A - Webový datový portál pro objektově orientovanou dokumentaci

  • Modul B - Automatizovaná tvorba dokumentace technologií elektrických stanic přenosové a distribuční soustavy prostřednictvím SW Engineering Base

Vybraná témata byla hodnocena jako aktuální. Atmosféru semináře a myšlenky, které vzešly z panelové diskuze lze shrnout do věty:“ BIM je o spolupráci, tak pojďme to ověřit v pilotních projektech a vnést do praxe.

Děkujeme všem za účast a aktivní přistup.

Další příležitost na setkání bude již na konci léta, kdy budeme organizovat již tradiční 2-denní seminář Power Forum 2022, tentokrát v září a v Mikulově. Bližší informace budou následovat, mějte uši otevřené.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě