Společnost Duratec používá CATIA V5 pro vlastní vývoj cyklo rámů

13. 01. 2020

DURATEC s.r.o. je výhradně česká firma založená na vlastním vývoji a ruční výrobě cyklo rámů z hliníkových slitin a karbonu.

Na přelomu let 2008 a 2009 byla firma podpořena Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci projektu „Vývojové centrum DURATEC". Projekt byl rozdělen na dvě etapy. Během první etapy, která byla zaměřena na nákup moderních technologií pro vývoj se firma rozhodla pro nákup SW řešení od firmy Dassault Systèmes, konktétně licence CATIA V5 a 3DVIA Composer. Vybraný SW  řeší veškeré potřeby firmy v rámci celého životního cyklu výrobku, a to nejen v konstrukci a výrobě, ale i nástroje pro komunikaci se zákazníky na bázi 3D. Díky použití PLM řešení Dassault Systèmes lze říci, že došlo ke zkrácení uvedení nového výrobku na trh až o 30% a ke zlepšení komunikace ve 3D (směrem k zákazníkům i uvnitř firmy). 

Produkty Dassault Systèmes pomohly firmě DURATEC zkrátit životní cyklus výrobku, ověřovat vzhled a funkci před samotnou výrobou a snížit počet prototypů nutných před spuštěním výroby.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě