Slučování velkých RUPLAN projektů

elektro RUPLAN 29. 08. 2018

Jedním z klíčových témat při odevzdávání projektů a následných kontrolních procesů u energetik v CZ/SK jsou „dílčí“ projekty a jejich sloučení do hlavního projektu. Základní pravidlo pro udržení aktuální dokumentace, že existuje jeden hlavní ruplan projekt (jedna databáze) rozvodny, je v některých případech nerealizovatelná a často i nereálná. U velkých staveb, kde se prolínají dvě i více realizačních prací se v jednom okamžiku může potkat i vícero subdodavatelských projekčních organizací a nutně tak vznikají jednotlivé dílčí projekty.

Některé energetiky problém již řeší a i metodicky zakomponovali „dílčí“ projekty do firemních standardů. Základem tohoto řešení je plánování časové posloupnosti jednotlivých akcí na projektu a koordinace prací s projekčními subdodavateli.

Ne vždy je ale možné dodržet posloupnost prací a v některých případech existují historické paralelní projekty od více subdodavatelů v rámci jedné rozvodny. Dříve se často nezávisle zpracovávala změna v projektu a dále se tento „dílčí“ projekt nebo drobná úprava, pouze uložila do archivu, ale už nedošlo k zapracování do hlavního projektu.

V případě, že existuje několik dílčích projektů, které vznikly bez koordinace, a není jasná jejich historie, vyvstane při požadavku na sloučení zásadní problém. Jednotlivé projekty není možné jednoduše sloučit prostým kopírováním do jednoho projektu, jelikož dílčí části projektu nemusí být kompatibilní. Jedná se jak o verzi systému, správné členění projektu dle platného standardu energetiky tak i jednotlivých záznamů v databázi (objekty, symboly).

Z vlastní zkušenosti víme, že u projektů většího rozsahu, může existovat i 15 a více dílčích projektů, které je pak velmi náročné sloučit do jednoho projektu i pro velmi zkušené uživatele systému RUPLAN. Jak tento problém pak řešit jednodušeji?

V rámci dlouhodobé zkušenosti s projekty rozvoden a jednotlivých standardů jednotlivých energetik jsme vytvořili proces, který umožňuje efektivním způsobem slučovat jednotlivé dílčí projekty. Tento proces se skládá z využití nástrojů a postupů dostupných v systému RUPLAN EVU a vytvořených vlastních AWT maker.

Základní body procesu:

  • zhodnocení úrovně zpracování projektu (verze, standard)
  • přesunutí výkresů do správné struktury, oprava definicí dle aktuální verze
  • porovnání definičních výkresů pro vodiče a automatická oprava ve výkresech
  • spuštění makra pro porovnání databází symbolů, objektů
  • na základě výsledků provedení změn v symbolech, objektech
  • automatická oprava změn pomocí makra v nově přidaných výkresech z dílčích projektů
  • celková kontrola projektu QS nástroji

Pomocí těchto nástrojů jsme schopni v relativně krátké době zpracovat požadavky na sloučení projektů a tím přispět k tomu aby měl uživatel vždy dostupnou co nejaktuálnější dokumentaci rozvodny.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě