Školení: GD&T a výkresová dokumentace

školení 04. 03. 2022

Geometrické kótování a tolerance (GD&T) a obecně 2D/3D výkresová dokumentace jsou v oblasti strojírenství klíčovým informačním zdrojem a zpravidla nedílnou součástí smlouvy, resp. objednávky. Dokonalé pochopení jejích zákonitostí na všech úrovních společnosti přináší řadu benefitů a eliminuje některá obchodní a technická rizika:

  • zkrácení vývojové fáze projektu
  • eliminaci rizika nejednoznačného výkladu
  • odstranění chybovosti ve výrobě
  • zjednodušení montáže produktů
  • snížení rizika chybné kalkulace projektu
  • snížení rizika zákaznických reklamací 

Školení se zaměřuje na praktické ukázky aplikace geometrických tolerancí v závislosti na funkčních požadavcích na výrobek, jeho vyrobitelnost a měřitelnost dle normy ISO 8015 a navazujících norem. Je vedeno formou otevřeného dialogu mezi přednášejícím a posluchači se zaměřením na řešení konkrétních problémů.  

Je určenopro konstuktéry, technology, pracovníky kvality a další pracovníky jako je např. obsluha NC strojů, příp. obchodní a projektové manažery.

   

Obsah školení  

1. den: Úvod do hierarchie norem; Linear & non linear dimensions, angular dimensions; Základny, soustavy základen; Geometrické tolerance

2. den: Geometrické tolerance; Materiálové stavy – požadavek maxima materiálu (MMR), minima materiálu (LMR); Přídavné doplňkové symboly; Příklady užití na výkrese; Proces & metoda plného určení geometrické tolerance 

Školitel je vedoucí vývojového oddělení konstrukce, kde jsou navrhovány stroje o cca 400 součástkách. Autor a schvalovatel kótovacích stylů výkresové dokumentace pro sériovou výrobu.  

  

Termín a místo školení 

Dvoudenní školení proběhne v termínu 12. - 13. 4. 2022 ve školicím středisku TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o. ve Zlíně. V případě zájmu je možné realizovat speciální školení pro daný firemní kolektiv.    

Cena školení  

 6 950 Kč/osobu za dvoudenní školení

Připravujeme

Speciální školení: Analýza a konstrukce rozměrových řetězců

Jednodenní školení proběhne v termínu 10. 5. 2022. 

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě