Školení: GD&T a výkresová dokumentace

10. 02. 2023

Geometrické kótování a tolerance (GD&T) a obecně 2D/3D výkresová dokumentace jsou v oblasti strojírenství klíčovým informačním zdrojem a zpravidla nedílnou součástí smlouvy, resp. objednávky. Dokonalé pochopení jejích zákonitostí na všech úrovních společnosti přináší řadu benefitů a eliminuje některá obchodní a technická rizika: 

 • zkrácení vývojové fáze projektu, 
 • eliminace rizika nejednoznačného výkladu, 
 • odstranění chybovosti ve výrobě, 
 • zjednodušení montáže produktů, 
 • snížení rizika chybné kalkulace projektu, 
 • snížení rizika zákaznických reklamací aj. 

Školení se zaměřuje na praktické ukázky aplikace geometrických tolerancí v závislosti na funkčních požadavcích na výrobek, jeho vyrobitelnost a měřitelnost dle normy ISO 8015 a navazujících norem. Je vedeno formou otevřeného dialogu mezi přednášejícím a posluchači se zaměřením na řešení konkrétních problémů.   

Pro koho je školení učeno 

 • Konstruktéři: Plné pochopení výkladu výkresu, všech jeho značek a symbolů dává konstruktérům a designérům jasnou představu o hranicích a limitech jimi navrženého výrobku.  
 • Technologové: Správné chápání výkresové dokumentace vede výrobní, resp. montážní technology ke korektnímu vyhodnocení požadavků a náročnosti výrobku s ohledem na procesy použité pro jeho zhotovení a montáž. 
 • Pracovníci kvality: Jasně a správně definovaná výkresová dokumentace umožňuje pracovníkům kvality navrhnout optimální měřicí postupy a plán kontroly produktu s důrazem na opakovatelnost měření. 
 • Obchodní/projektoví manažeři: Znalost problematiky výkresové dokumentace umožňuje lépe vyhodnotit případná obchodní rizika projektu. 
 • Další pracovníci (obsluha NC strojů atd.). 

Obsah školení 

1. den: 

Úvod do hierarchie norem. Linear & non linear dimensions, angular dimensions. Základny, soustavy základen. Geometrické tolerance (1. část). 

2. den: 

Geometrické tolerance (2. část). Materiálové stavy – požadavek maxima materiálu (MMR), minima materiálu (LMR). Přídavné doplňkové symboly. Příklady užití na výkrese. Proces & metoda plného určení geometrické tolerance. 

Nedílnou součástí školení je vysvětlení metodiky Design for Function, Design for Manufacturability a Design for Inspection/measurement. Samotné školení je vedeno formou otevřeného dialogu mezi přednášejícím a posluchači se zaměřením na řešení konkrétních problémů. 

3. den: 

Dokončení témat ze 2. dne a zdokonalení znalostí řešením konkrétních konstrukčních uzlů.  

Školitel je vedoucí vývojového oddělení konstrukce, kde jsou navrhovány stroje o cca 400 součástkách, autor a schvalovatel kótovacích stylů výkresové dokumentace pro sériovou výrobu. Konstruktér/designer rozměrových řetězců rotačních strojů a zařízení. 

 

Termín a místo školení 

Třídenní školení proběhne v termínu 9. - 11. 4. 2024 ve školicím středisku TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o. ve Zlíně. V případě zájmu je možné realizovat speciální školení pro daný firemní kolektiv.  

 

Cena školení 

11 250 Kč/ osobu /3 dny

 

Připravujeme 

Speciální školení: Analýza a konstrukce rozměrových řetězců 

Chci se registrovat


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě