Škoda Transportation stále efektivnější

elektro Engineering Base RUPLAN 29. 05. 2017

Významná česká společnost modernizuje svoje inženýrské procesy za pomoci platformy Engineering Base.

Společnost Škoda Transportation a.s. již více než 150 let úspěšně vyvíjí a vyrábí vozidla pro městskou hromadnou dopravu a železnici - trolejbusy, tramvaje, hybridní vozidla pro ekologickou místní dopravu, nízkopodlažní vlaky, vlaky a lokomotivy. Škoda Transportation a.s. dodává tato vozidla do celého světa a mimo vlastních kapacit v České republice je navíc zastoupena dceřinými společnostmi a společnými podniky v Německu, Finsku, Maďarsku, Rusku a USA.

S podporou společnosti TECHNODAT se již v roce 2005 rozhodlo o nasazení softwaru RUPLAN pro zpracování dokumentace elektrických schémat lokomotiv ČD, ČD Cargo, ZSSK a tramvají pro Prahu a Rigu.

V době, kdy je však stále rostoucí tlak na rychlejší dokončení projektů a dodání vozidla v co nejkratší době, rozhodla společnost Škoda Transportation a.s. podniknout další krok pro modernizaci svých inženýrských procesů. Výsledkem byl přechod z elektro CAD/CAE systému na plně databázovou platformu Engineering Base (EB).

Nový systém měl významně snížit manuální zpracování a přenos dat a důsledně koordinovat projekty, které vznikaly v závislosti na volné inženýrské kapacitě na různých místech v rámci skupiny Škoda. Dalším cílem bylo optimalizovat dokumentaci elektrických konstrukčních schémat a odpovídajících výrobních dat. Nová platforma měla být také použita ke standardizaci stále odlišného projekčního prostředí a zvyklostí v dceřiných společnostech a umožnit jim, aby v rámci jednoho software uspokojily potřeby různých oddělení od projektování vozidla přes konstrukci až po výrobu a servis.

Pro volbu EB byly nakonec rozhodující zejména tyto faktory:

  • otevřenost systému 
  • podpora týmové práce 
  • možnost použít jeden nástroj vícekrát v různých typech dokumentace (funkční, konstrukční a přehledová schémata)
  • uživatelsky přívětivé prostředí pro kreslení a tabulkové zpracování
  • jednoduchý převod dokumentace do jiné jazykové mutace

V Engineering Base pak byla následně zpracována kompletní elektro dokumentace vlakové soupravy projektu NIM Expres pro Deutsche Bahn.

V porovnání s předchozím způsobem zpracování dokumentace je u EB nutno zmínit i další hlavní výhody:

  • práce s pracovními seznamy (třídění, řazení, filtrování a možnost hromadných úprav dat)
  • rozdílové pracovní seznamy při provádění změn
  • online zobrazení provedených změn ve všech dokumentech a reportech 
  • inteligentní PDF s možností vyhledávání a vazeb

Na základě zkušeností z pilotního projektu se rozbíhá další implementace EB ve Škodě Transportation směrem k detailnímu zpracování dokumentace kabelových svazků, včetně návaznosti na jejich 3D modely v softwaru Catia. Další možnou oblastí rozvoje je i interface mezi EB a PLM systémem Smarteam.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě