Seminář „Power Day“

elektro Engineering Base 29. 11. 2016

Setkání zástupců spol. RWE, Emerson, Siemens a Braunschweiger Netz.

V nedávné době proběhl seminář „Power Day" orientovaný na oblast výroby a distribuce energie. Pozvání od softwarové firmy AUCOTEC AG na tento seminář přijmuli významní hráči na německém a evropském trhu - RWE, Emerson, Siemens and Braunschweiger Netz.

Hlavním tématem byla budoucnost inženýrství v energetice, která aktuálně prochází radikálními změnami. Jednotlivé příspěvky přednášejících daly všem zúčastněným náhled na problémy různých sektorů energetiky a návrh řešení, jak vytvořit synergie a vzájemné vazby mezi různými typy dokumentace, jako je např. P&ID, SKŘ (MaR) a elektrotechnika.

Skeptici zaskočeni

Jürgen Ecken, vedoucí projekce a správy dokumentace RWE Power AG, vysvětlil výhody jednotnosti dokumentace použité ve spol. RWE. Jeho oddělení, které kombinuje projekci a správu dokumentace se podílelo na digitalizaci zhruba 1,2 milionů výkresů.

V roce 2011 byla ze strany spol. AUCOTEC představena databázová platforma Engineering Base (EB), která je použita jako jednotná inženýrská CAE platforma pro kompletní elektro, SKŘ a P&ID dokumentaci všech hnědouhelných elektráren. Původně použité tři různé SW nástroje byly nahrazeny jednou platformou s centrální databází. Pomocí tohoto kroku nyní mohou všichni zaměstnanci údržby velice flexibilně pracovat s komplexní dokumentací a to včetně automatické aktualizace všech propojených dokumentů při změnách a navíc i se synchronizací na systém SAP. Získané zkušenosti s 3800 projekty a 500.000 výkresy v EB přesvědčily o výhodnosti digitalizace a nasazení platformy EB i ty největší skeptiky.

Vždy aktuální

V prezentaci od manažera Ernst Jäger, Emerson Process Management byl kladen důraz na synchronizaci distribuovaného řídicího systému a dat procesní automatizace pro efektivní návrh elektrárny.

Z důvodu požadavku evropských zákazníků na dokumentaci založenou na jednotné databázi, Emerson integroval platformu EB do svého portfolia jako Ovation dokumentace Builder (ODB), která je úzce propojená na vlastní systém Ovation. Tato integrace umožňuje mít neustále aktualizovanou (up-to-date) dokumentaci, zatímco dříve trvala revize dokumentace skutečného stavu několik měsíců, nebo i déle.

„Třetí generace CAE"

Kurt Oswald, Senior Key Expert z divize Siemens Energy v Erlangenu předal posluchačům ucelený přehled o příslušných normách a požadavcích, a také příležitosti pro jejich implementaci v inženýringu - od úvodního projektu elektrárny přes zpracování realizační dokumentace, výstavbu zařízení až po servis.

V návaznosti na CAD výkresy a schémata s generovanými výkresy nazval inženýrskou platformu EB jako CAE třetí generace, která již není standardním souborovým systémem. To bylo důležitým důvodem pro nasazení EB ve spol. Siemens jako hlavním nástrojem inženýringu v divizi distribuce energie. „Dnešní požadavky na dokumentaci nemohou být efektivně splněny pomocí nástrojů, jejichž koncepce vznikla v 80-tých letech minulého století." Vysvětlil Kurt Oswald.

Viditelná úspora času

Závěrečná prezentace od Michaela Wedde přinesla pohled na inženýrství ze strany provozovatele distribuční sítě. Michael Wedde je vedoucí oddělení péče o zařízení ve spol. Braunschweiger Netz GmbH, člen skupiny Veolia Environment. Po několika letech zkušeností s EB, od prvních kroků na pilotním projektu 380 kV dokumentace pro TenneT až do dnešní doby, máme celou řadu argumentů pro platformu EB, která umožní výrazně vyšší efektivitu, uvedl pan Wedde.

V případě standardizace umožňuje nasazení EB dosáhnout zhruba 20% úspory času, ale podle něj lze předpokládat, že je možno dosáhnout ještě lepších hodnot a vyšších úspor.

30 let zkušeností

Vyjádření ředitele spol. AUCOTEC, Uwe Vogta: „EB ztělesňuje tři desetiletí vývoje, zkušeností a znalostí získaných prostřednictvím našich zákazníků a pokrytím celého spektra od výroby energie přes jeho distribuci až ke konečné spotřebě a to bez ohledu na to, zdali se jedná o klasické, či obnovitelné zdroje.

S EB chceme expandovat a rozšířit náš významný podíl na trhu, kterého jsme dosáhli pomocí našich „klasických" systémů ELCAD a RUPLAN. S naším zaměřením na energetický sektor jsme silný a spolehlivý partner stojící bok po boku s našimi zákazníky. Nárůst našeho obratu o více než 60 % v posledních pěti letech pro to tvoří stabilní základ."

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě