Schválení modulů metody konečných prvků CATIA V5 pro jadernou energetiku

07. 06. 2024

S velkým potěšením oznamujeme významný úspěch našeho zákazníka, ŠKODA JS a.s., na jehož aktivitách jsme se podíleli. Minulý měsíc obdržela ŠKODA JS kladné vyjádření od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro používání modulů metody konečných prvků (MKP) v rámci CATIA V5 při výpočtech v jaderné energetice. Tento úspěch řadí CATIA V5 mezi několik málo softwarů, jako je například Abaqus, které jsou schváleny pro použití v této náročné oblasti.
 
Validační proces podle metodiky BN-JB-2.4 byl náročný a zahrnoval několik klíčových kroků:
 
1.    Předložení a zpracování různých výpočtových příkladů, které byly následně porovnány s analytickými výsledky.
2.    Důkladné srovnání výpočtů s analytickými výsledky, aby byla ověřena jejich přesnost a spolehlivost.
3.    Předložení detailních výpočtových zpráv, které dokumentovaly všechny provedené kroky a výsledky.
4.    Vytvoření a zavedení interních směrnic pro používání modulů v praxi, aby bylo zajištěno jejich správné a bezpečné použití.
5.    Získání oponentních posudků od nezávislých odborníků, mezi jinými Pavel Svoboda (TECHNODAT) 
6.    Závěrečná prezenční obhajoba před komisí SÚJB, která byla úspěšně dokončena a potvrdila schopnosti a kvality použitých metod.
 
Schválení modulů MKP v CATIA V5 pro jadernou energetiku má zásadní význam pro celou oblast. Certifikace od SÚJB znamená, že tento software splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost a přesnost, které jsou nezbytné při výpočtech v jaderné energetice. Tento krok také otevírá nové možnosti pro využití moderních technologií při projektování a analýzách v této kritické oblasti.
Tento úspěch nejen posiluje postavení ŠKODA JS v oblasti jaderné energetiky, ale také ukazuje potenciál metod MKP a softwarového řešení CATIA V5. Očekáváme, že tato certifikace povzbudí další inovace a zefektivní procesy spojené s jadernou bezpečností a projektováním.
 
Příklady z praxe, ve kterých byly využity sofistikované výpočty a optimalizace v softwaru CATIA:

                     

 
Tyto příklady ukazují, jak důležitou roli hrají sofistikované analýzy a optimalizace v softwaru CATIA při návrhu a vývoji složitých inženýrských sestav. Díky těmto nástrojům můžeme zajistit vysokou spolehlivost a bezpečnost vašich produktů.
Pokud máte zájem o další informace nebo potřebujete podobné analýzy pro vaše projekty, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni pomoci vám s jakýmikoliv výzvami v oblasti inženýrství a optimalizace.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě