SAP nebo Engineering Base

elektro Engineering Base 01. 12. 2016

Nejhlubší SAP integrace výrazně zlepšuje technickou dokumentaci.

Od svého založení v roce 1972, využívá společnost SAP inovace a růstu, aby se stala předním odborníkem na podnikový software. Více než 250.000 zákazníků na celém světě používá SAP pro efektivnější spolupráci a účinnější využívání obchodních informací v mnoha směrech: od back office do jednací místnosti, ze skladu do regálu, od stolních počítačů k mobilním zařízením.

Existuje více než jeden důvod, proč se AUCOTEC snaží začlenit svůj inženýring, jak jen to jde do tohoto informačního procesu.

Integrace na systém SAP existuje u AUCOTEC produktů, např. ELCAD/AUCOPLAN nebo RUPLAN), již po mnoho let. „Díky těmto zkušenostem je nyní v rozhraní s Engineering Base možné, že uživatel ani nezpozoruje, kdy opouští práci v „jeho" systému", říká David Hoffmann. Pan Hoffman pracuje ve spol. AUCOTEC na pozici Konzultant pro integraci ERP řešení a řídí projekty od jejich vstupní analýzy přes jednotlivé kroky až po výstupní předání zákazníkovi. Projekty často připravuje ve spolupráci se společností ILC GmbH.

Individuální řešení s přidanou hodnotou

„ILC je kompetentní a zkušený partner, a to jak odborník na řešení uvnitř SAPu, tak i pro integraci z jiných aplikací do SAPu", říká Hoffmann. „Díky této spolupráci mohou naši zákazníci využít jejich individuální řešení velmi rychle."

Hlavní principy propojení obou systémů fungují na základě porovnání materiálových dat v EB a SAPu, exportu kusovníků z EB do SAPu s delta porovnáním jednotlivých exportů a dále správa dokumentů a projektu. Takto jsou inženýrská data těsně propojena se SAP plánováním a jeho procesy, a zákazníci tak mohou hladce a efektivně využít silných stránek obou systémů. Šablony a automatické procesy podporují uživatele při tvorbě nových projektů. „Individuálně pracujeme společně s každým zákazníkem na vytvoření řešení, které mu přinese reálnou přidanou hodnotu", říká David Hoffman.

Rychlá přeměna vize do reality

Jedním z našich zákazníků, se kterým máme velmi úzkou spolupráci a který už nějaký čas úspěšně používá toto řešení v praxi, je Böwe Systec. Tato společnost je jedním z předních světových poskytovatelů globálního řešení pro moderní tisková a poštovní centra.

Bernd Höpner, vedoucí vývoje v Bowe, říká: „Integrace má jedinečnou hloubku, která nejen šetří čas, ale také zvyšuje kvalitu našich uložených dokumentů." Vytvoření kusovníků a kontrola dokumentů přímo z EB jsou v Bowe převážně automatizované. Výkresy, které jsou uloženy v SAPu i s jejich historií změn mohou být prohlíženy a následně schvalovány. Höpner uzavírá diskusi ohledně nasazení EB a jeho integraci na SAP se slovy: „Naše vize se stala neuvěřitelně rychle realitou."

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě