Rozviny v systému CATIA

15. 12. 2017

Jak rozvinout plochy či plechové díly do roviny?

V automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu se vývojáři a konstruktéři plechových dílů často zabývají rozvinem ploch pro návrh výroby, výrobu nebo montáž. Systém CATIA na platformě 3DEXPERIENCE nabízí dvě možnosti, jak zpracovávat plechy a konstrukce lisovacích, střižných a postupových střižných nástrojů. První možností je modul Developed Shapes, rozšiřující plošný modelář o funkce pro rozvinutí ploch. Develop Shapes obsahuje nástroj Unfold, který umožňuje snadné rozvinutí přímkových i komplexně tvarovaných ploch. Rozvin plochy je doprovázen barevnou škálou, která zobrazuje maximální či minimální procentuální zkreslení délky rozvinutí komplexní plochy. Druhým modelářem plechových dílů je Sheet Metal Desing, který stejně tak jako Developed Shapes, obsahuje nástroje pro jejich rozvinutí.

Při rozvinutí komplexní plochy může nastat tzv. pozitivní nebo negativní deformace. Pozitivní deformací rozumíme roztažení zploštělého povrchu, zatímco negativní deformace představuje zkrácení délky rozvinuté plochy. Tyto deformace nastávají ve chvíli, kdy se nejedná o přímkovou plochu, ale o komplexní tvarovou plochu. K tomuto typu deformace dochází například u lisování.

Další nástroje obsažené v modulu Developed Shapes jsou Transfer a Develop.

Funkce Transfer je uzpůsobena k přesunu drátových prvků (bod, přímka, křivka, skica,..) z rozvinutého tvaru na komplexní tvar a naopak. Druhý nástroj, funkce Develop, umožňuje „nabalení“ drátových prvků z rovinného tvaru na rotační plochu s možností pozicování drátových prvků.

Druhý modul - Sheet Metal Design - se zabývá modelováním plechových dílů. Obsahuje nástroje pro tvorbu lemů, otevřených i uzavřených prolisů, otvorů a další. Existují v něm funkce pro úplné či postupné rozvinutí dílů. Díl musí být vytvořen v modulu Sheet Metal Design včetně potřebných parametrů (tloušťka, K – faktor, poloměr ohybu). Jestliže díl není vhodně připraven, je možné vyextrahovat plochu, doplnit potřebné parametry a z plochy plechový díl vytvořit. Díky tomu pak rozvin funguje stejně, jako u dílu, který byl v modeláři vytvořen od začátku. K přepínání mezi rozvinutým a složeným tvarem lze použít přikazy Fold a Unfold. S dílem lze v obou těchto stavech volně pracovat. Je možné vytvořit díl ve složeném stavu, rozvinout ho, provést modifikaci a po navrácení do složeného stavu pokračovat v dalších úpravách.

Proto, že moduly Developed Shapes a Sheet Metal Design v systému CATIA umožňují rozvíjet přímkové plochy plechových dílů i komplexní složité plochy, není nutné obsluhovat více softwarů. Také není nutno řešit přenos a kompatibilitu dat mezi odlišnými softwary, což napomáhá značnému zrychlení práce konstruktéra.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě