Rozšíření platformy Engineering Base pro oblast výroby a distribuci energie

elektro Engineering Base 06. 04. 2017

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. se rozhodla, tak jako řada jiných firem, vstoupit do oblasti čerpání dotací z Evropské unie (EU). V létě 2015 začala uvažovat o možnosti čerpat dotace na některý ze svých projektů. V průběhu měsíce srpna 2015 byla podána předběžná žádost v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Po jejím přijetí se začaly zpracovávat podklady pro realizaci projektu.

Výsledkem byl projekt s názvem „Rozšíření platformy Engineering Base pro oblast výroby a distribuce energie“ v rámci programu podpory OP PIK 2014 - 2020, I. Výzva ICT a sdílené služby: Tvorba nových IS / ICT řešení. Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002691.

Předmětem předkládaného projektu je tvorba dvou modulů, které vzniknou na základě platformy Engineering Base od společnosti AUCOTEC a jsou ověřovány praktickým použitím.

Modul č. 1 - správa a tvorba dokumentace staveb prostřednictvím EB a webového portálu (EB-DMS) pro definici požadavků na přínosy komplexního řešení procesu tvorby a správy projektové dokumentace staveb.

Modul č. 2 - výpočtový modul k systému EB (EB-výpočet sítí), sloužící jako podpora projektování rozvodných sítí všech napěťových úrovní.

Vytvořené moduly budou po jejich ověření zařazené mezi nabízená řešení platformy Engineering Base v rámci standardních obchodních aktivit společnosti Technodat Elektro, s.r.o.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě