Propojení elektro CAD software a výrobků společnosti LAPP

elektro Engineering Base 13. 06. 2019

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. vyvinula unikátní integraci projekční platformy Engineering Base a konfigurátoru kabelů společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.. 

Při zpracování projektu definuje projektant i reálné prvky od konkrétních výrobců - kabel, svorku, jistič, motor apod. Tyto prvky, které obsahují jak symboly pro grafickou reprezentaci na listech, také obsahují i atributy s daty. Hodnoty atributů je možné přiřazovat z tzv. katalogů (databank). Základem je mít v katalogu používaného elektro-projekčního systému připraveny odpovídající záznamy popisující daný prvek s potřebnými daty - atributy (např. objednací číslo, typové označení, popis, rozměry, technická data, cena apod.).

Problém s vyhledáváním a aktualizací

Sortiment vyráběných produktů je u mnoha výrobců značně rozsáhlý. Navíc výrobci ho neustále obměňují. Snahou projektantů je používat nejenom již “zaběhnuté“ prvky, ale i nově nabízené a aktualizované. S tím jsou spojeny otázky, jak tyto nové prvky nejjednodušeji začlenit do svých katalogů a také, jak v širokém sortimentu výrobce vyhledávat.

Dostupnost dat u výrobců

Výrobci udržují svůj sortiment často v interním ERP systému a následně ho zpřístupňují zákazníkům v elektronické podobě formou PDF/XLS katalogů, seznamů či jednoduchých vyhledávačů na vlastních WEBových stránkách. Ti vyspělejší z nich, jako je např. společnost LAPP, nabízí zákazníkům možnosti vyhledávání pomocí inteligentního konfigurátoru.

Propojení LAPP konfigurátoru a Engineering Base

Výsledkem spolupráce společností LAPP a TECHNODAT je propojení platformy Engineering Base a konfigurátoru kabelů spol. LAPP, který je dostupný formou e-shopu na jejich WEBových stránkách. Projektant se při definici typu kabelu připojí z Engineering Base na WEBový e-shop, a zde vyhledá konkrétní typ kabelu. V okamžiku, kdy je již daný typ vložen v katalogu, systém použije tento kabel. Pokud ještě vložen není, tak Engineering Base použije dostupná data pro atributy z e-shopu, vyzve projektanta k doplnění zbývajících dat a následně založí v katalogu nový záznam. Nový záznam je okamžitě použit v projektu na požadovaném objektu.

 

Přínosy on-line propojení LAPP a Engineering Base

Možnost vytvoření tohoto rozhraní, je dána moderní koncepcí plně databázové objektové platformy EB. Tím umožňuje individuální implementaci EB, která projektantům přináší, v podobě tohoto propojení, následující výhody:

  • přístup k aktuálnímu sortimentu společnosti LAPP
  • možnost pohodlného a inteligentního vyhledávání typů kabelů na základě funkcí konfigurátoru
  • vložení nového typu kabelu do katalogu (pokud ještě neexistuje) a jeho okamžité použití v projektu

 

 

Informace na webových stránkách společnosti LAPP Česká Republika:

https://lappczech.lappgroup.com/sluzby/e-nastroje-lapp/knihovny-pro-projektanty/elcad-a-engineering-base.html

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě