Projektové řízení na platformě 3DEXPERIENCE, novinky ve verzi R2017x

ENOVIA 3DEXPERIENCE 06. 04. 2017

Platforma 3DEXPERIENCE přináší již mnoho let řešení pro podporu řízení projektů, kdy všechny zainteresované strany (vedoucí projektu, řešitelský tým, management) mohou spolupracovat online v jednom centralizovaném prostředí v reálném čase nad stejnými daty.

Modul pro projektové řízení zajišťuje řadu funkcí od definice projektu a projektových úkolů, provázání s řešiteli a výstupy, řízení stavů úkolů v rámci jejich životního cyklu, projektové porady, projektový audit a další. Seznamy projektů a s nimi propojené informace jsou přehledně zobrazovány tak, aby jednotlivé role měly zajištěny jednotný a ucelený přehled o stavu a průběhu projektů.

                                                            

Výhodou projektového řízení na platformě 3DEXPERIENCE je úzké provázání projektových úkolů s komplexními výrobkovými daty (3D data, obecná dokumentace, kusovníky, schvalovací procesy,..). Řešitel jednoduchým způsobem signalizuje plnění úkolu a přikládá zpracovaná data. Vedoucí projektů a management tak mají komplexní přehled o stavu všech řešených projektů v reálném čase včetně možnosti získání aktuálních informací o každém úkolu, řešeném problému, či riziku.

Přehled funkcí pro projektové řízení na platformě 3DEXPERIENCE

 • rychlé vytváření projektů dle firemních standardů pomocí správy projektových šablon
 • práce s programy, projekty, projektovými úkoly a dalšími typy souvisejících objektů
 • management cílů projektu (Business Goals)
 • řízení zdrojů projektu a přiřazování úkolů členům projektu (řešitelům)
 • správa řízení přístupu k projektovým složkám a dokumentům
 • vytváření procesů nadřízených k úkolům (Routy)
 • řízení projektových rizik
 • správa finančních informací o projektu
 • správa hodnocení projektu (projektový audit)
 • plánování porad projektového týmu, správa jejich výstupů, archivace
 • správa týdenních výkazů práce a nástroje pro jejich schvalování nadřízenými pracovníky

Vývoj a vylepšení ve verzi 2017x

V procesu kontinuálního vývoje a zlepšování celé platformy 3DEXPERIENCE dochází i na základě zpětné vazby od uživatelů k vývoji dalších funkcí tak, aby byly jejich potřeby uspokojeny. Jedním z takových požadavků, které jsou implementovány od verze 2017x, je vylepšení práce s historií projektu a možnost porovnání aktuálního časového průběhu projektu s historickými (dříve plánovanými) údaji. Tato možnost pomáhá projektovým manažerům lépe identifikovat projektová rizika a přesněji plánovat budoucí projekty. Platforma dále pracuje na vylepšování přístupu „Invisible Governance“ kdy například na základě změny stavu připojeného výstupu úkolu (dokument, položka kusovníku) dochází k automatické změně stavu (splnění) úkolu.

Co je nového ve verzi 2017x?

 • zavedení správy verzí projektových šablon
 • automatické povýšení úkolu v závislosti na povýšení připojených výstupů (dokumentů)
 • optimalizace vyhledávacího nástroje „3DSearch“ v modulu projektového řízení

Co bylo vylepšeno ve verzi 2017x?

 • zjednodušená editace doby trvání úkolu
 • vylepšené řešení konfliktních situací při změnách na úkolech
 • zobrazení kontextu - aktuálního „Collaborative Space“ projektu
 • vylepšení interaktivního Ganttova diagramu
 • vylepšení správy směrných plánů projektu (Baselines) s možností jejich porovnání
 • změna názvů stavů životního cyklu na objektech projektové ho řízení

                  

 

Úzké provázání PLM systému s nástroji projektového řízení na jedné společné platformě zajišťuje efektivní propojení činností při řízení projektů a vývoji produktů. To umožňuje dosáhnout podstatně lepších výsledků, než by tomu bylo prostým využitím metodik projektového řízení a jednoúčelových aplikací pro projektové řízení. 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě