Projektové řízení na platformě 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 28. 02. 2018

„Deliverables Based“ Project Management

Řada společností řídí své výrobní programy pomocí aplikací pro řízení projektů, zdrojů či projektové dokumentace, které však nejsou vzájemně propojeny, nebo jsou propojeny pouze částečně. To vede k manuálním, časově náročným způsobům sběru informací při zjišťování aktuálního stavu projektu, kdy projektový manažer obíhá kanceláře a provozy, telefonuje, píše e-maily, aby zjistil aktuální stav věcí – ať už úkolů, projektové dokumentace, rizik, či závad.

Platforma 3DEXPERIENCE a její modul ENOVIA Product Planning and Program Management přináší významné časové úspory. Umožňuje totiž redukovat úsilí vynaložené na aktivitách s malou či nulovou přidanou hodnotou pomocí několika funkcionalit.

Obr.1 Oblasti optimalizace projektového řízení na platformě 3DEXPERIENCE

Modul pro projektové řízení umožňuje vzájemně provázat výstupy činností při definici a vývoji produktu s příslušným projektem, kterým životní cyklus produktu řídíme. Tento přístup je označován jako „Deliverables-based“. Díky němu mají například řešitelé projektových úkolů možnost přímo připojit výsledky svých řešení (např. definiční dokumenty, vývojová data) k objektům, které tvoří harmonogram projektu.

Obr.2 Seznam projektových úkolů z pohledu řešitele

Pokud v rámci životního cyklu výrobku dojde ke změnám, lze díky propojení souvisejících objektů rychle a jasně vyhodnotit, jaký vliv budou tyto změny mít na data a harmonogram jak dotčeného projektu, tak případných závislých projektů, či celého výrobního programu.

Obr.3 Náhled na harmonogram projektu s připojenou dokumentací

Díky shromažďování důležitých informací o projektu na jednom místě může projektový manažer řešit problémy a provádět změny s plným porozuměním dopadů takových změn na průběh projektu. Doba trvání cyklu plánování a vývoje produktu může být optimalizována v rámci definovaného rozsahu a zdrojů.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě