Projektové dny českých a slovenských energetik

elektro Engineering Base RUPLAN 17. 04. 2018

V minulém týdnu 11. – 12. dubna 2018 se pod záštitou společnosti Technodat Elektro, s.r.o., ve Zlíně v prostředí Baťovy vily, konalo pracovní setkání zástupců českých a slovenských energetik.

 

Debatovalo se nad zkušenostmi s projekční dokumentací zpracovanou systémem RUPLAN EVU z pohledu provozovatelů technologií elektrických stanic přenosové a distribuční soustavy. Vzájemná výměna zkušeností s využitím databázového zpracování dokumentace v rámci provozu a údržby byla jednoznačným přínosem tohoto setkání. Ze strany naší společnosti byly představeny novinky ve verzi RUPLAN 4.9, nová koncepce pro dodržování firemních standardů a její přínosy. Rovněž jsme informovali o dalším vývoji ve využití webových portálů v připomínkovacím procesu a vyšší úrovni zabezpečení přenosu dat mezi investorem a projekčními organizacemi.

Druhý den byl věnován platformě Engineering Base (EB) a reálnému provozu Engineering Base – Documentation Management Systém (DMS) v podmínkách společnosti PREdistribuce, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s.. Představeny byly nové funkcionality, rychlý přístup k dokumentaci a živě byla diskutována i úroveň a způsob integrace dat ze systému RUPLAN a ostatních CAD systémů do databáze systému EB-DMS.

Věříme, že nové informace získané z přednášek či diskuzí byly pro všechny zúčastněné přínosem. Tato akce přinesla mnoho pozitivních podnětů do další spolupráce a věříme, že se stala základem pro budoucí pravidelné setkávání.  

Tým Technodat Elektro

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě