Projektové dny 2021 aneb setkání zástupců všech českých energetik

semináře elektro 11. 06. 2021

 

V souvislosti se zlepšením situace a uvolněním restrikcí se ve čtvrtek 3. 6. 2021 uskutečnilo první osobní setkání se zástupci všech českých energetik z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Tématické setkání bylo organizováno pod názvem „Standardizace technologické dokumentace v distribuci energie a BIM“. Záštitu nad akcí převzala naše společnost Technodat Elektro, s.r.o. Využili jsme atraktivního prostředí konferenčního sálu a terasy společnosti NWT ve Zlíně.

Mottem setkání se stala výměna vzájemných zkušeností s databázovou dokumentací elektrických stanic. Dopolední část začala souhrnem zkušeností a historickým ohlédnutím za vývojem standardizace, kdy první reálné zkušenosti s databázovou dokumentací ES sahají do dob začátku tohoto milénia. V další části se všichni zapojili do podnětné diskuse z pohledu cíle „Elektrická stanice jako digitální dvojče“. Základní pozitiva vidí zúčastnění v zajištění aktuálnosti informací, jakožto digitálního dvojčete coby jediného zdroje pravdy. Diskuse směřovala ke smyslu vynaložených nákladů a přínosů, včetně potřeby řešit problematiku komplexně. Digitální dvojče (informační model) by mělo být řešeno od pověstného A do Z, tedy od prvních návrhů, studií, přes realizaci a skutečné stavy pro potřeby provozu až po řízené ukončení „života“ ES.

Odpolední část setkání byla zaměřena na téma BIM řešení informačního modelování staveb v prostředí přenosu a distribuce. Jde o nový trend a způsob práce, kdy návrh informačního modelu pokrývá jednotlivé oblasti informací, komunikace a procesu prostřednictvím inteligentních technologií, které umožňují spolupráci napříč jednotlivými profesemi. Jedná se o aktuální téma, které je nutné správně uchopit. České stavebnictví i legislativa se těmto požadavkům intenzivně přizpůsobuje a to platí i pro naši oblast. Cesta ověření metody BIM je cesta pilotních projektů na reálných příkladech, neboť slovy klasika „Připraveného nepřekvapíš“. Naše společnost má zájem podpořit a ucházet se o pilotní projekty. V současnosti jsou v jednání pilotní projekty „Trafo stání“ připravované dokumentace ES Lipnice (E.GD), automatizované tvorby datového modelu „Chytrých TS“ (PREDi) a rovněž zpracování datového modelu ES Hrabová ve spolupráci s ČEZ Distribuce.

Smysl diskuze usměrňovali otevřené otázky a aktivní přístup zúčastněných.  Nalezení odpovídajících odpovědí se ukázalo velmi podnětné.

Dnes můžeme poděkovat za velmi živou a cennou debatu, do které se zapojili doslova všichni účastníci. Živý zájem zúčastněných napovídá, že téma dnes nikoho nenechává chladným. Věříme, že informace získané z přednášek či diskuzí byly pro všechny přínosem. Tato akce přinesla mnoho pozitivních podnětů do další spolupráce a doufáme, že se stala základem pro budoucí pravidelné setkávání.  

 

                                                       

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě