Proběhl workshop zaměřený na aditivní výrobu

3DEXPERIENCE 28. 06. 2018

Dne 27.6. proběhl v prostorách NetMe centra v areálu VUT Brno celodenní workshop "Print To Perform!" pořádaný Dassault Systèmes za významné podpory Technodatu. Z Dassault Systèmes přijel odborník na problematiku AM Eloy Rama, který vedl agendu a celý den také zodpovídal dotazy.

Workshop byl zaměřen na praktickou práci na demo příkladech s cílem seznámit účastníky s možnostmi platformy 3DEXPERIENCE v oblasti aditivní výroby, tedy od návrhu a topologické optimalizace, přes přípravu podpěr až ke zlatému hřebu tedy virtuální výrobě. Díky virtuální výrobě je možné simulovat technologickou deformaci dílů při výrobě a zpětně kompenzovat  tvar modelu před skutečným tiskem. To je jedna z unikátních vlastností platformy 3DEXPERIENCE.

Workshopu se zúčastnili inženýři z firem jako COMTES FHT, IDIADA, JHV-Engineering, Metal3D, Prototypum, UNIS, a také několik studentů a doktorandů z VUT Brno. Celkem pracovalo 16 účastníků na 12ti připravených počítačích. Kapacita workshopu byla naplněna a podle zpětné vazby od účastníků na konci akce workshop splnil očekávání.

Cílem workshopu bylo hlavně ukázat odborné veřejnosti, že komplexní problematika aditivní výroby je možné efektivně řešit pouze pokud je celý proces řízen v rámci jednotné datové platformy, kdy nedochází mezi jednotlivými fázemi procesu k exportům a překlápění dat/souborů mezi subsystémy.

Workshop Print to Perform již v letošním roce proběhl v Mnichově, kdy byla úspěšnost dořešených příkladů kolem 50%. Účastníkům na workshopu v Brně se podařilo dosáhnout řešitelské úspěšnosti 90% a to také díky dvěma konzultantům ze společnosti Technodat (David Gajdůšek, Radim Ptáček), kteří pomáhali s řešením úloh. Vzhledem k zájmu zvažujeme opakování workshopu koncem roku. Budeme vás včas informovat.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě