Přejděte na provozní databázi

elektro Engineering Base 05. 12. 2016

Každá výstavba nového nebo rekonstrukce existujícího technologického zařízení, je spojena s předáním dokumentace skutečného provedení technologie nebo stavby (DSPS).

Těžkopádné vyhledávání je již minulostí

Tato dokumentace je ve většině případů tvořena seskupením všech druhů výkresů, sestav, seznamů v různých grafických formátech, které jednotliví dodavatelé k realizaci zařízení nebo stavby použili. Pro potřeby provozu, údržby a servisu předaného zařízení je dodavatelsky různě členěná dokumentace ve většině případů nepřehledná a obtížně čitelná.

Vyhledávání, byť jednoduchých informací k určení funkce, nebo diagnostiky závady, činí obsluze nemalé potíže. Přičemž právě u důležitých výrobních zařízení je požadována rychlá diagnóza závady a minimalizace prostojových časů. Z těchto důvodů přistupují investoři u důležitých energetických nebo technologických zařízení k vytvoření tzv. databázové provozní dokumentace daného zařízení. Jedná se o síťově přístupnou provozní databázi s případnou datovou vazbou na vyšší správní systémy - PLM, ERP, SAP...

Jednotná provozní databáze

Základním předpokladem pro rychlé a pohotové vyhledávání potřebných informací je mít všechna důležitá data provozovaného zařízení v jednotné databázi.

Základním požadavkem je výkonný databázový systém, který dokáže online spojit technická data instalovaných přístrojů se svými grafickými reprezentanty ve výkresech a v sestavách dodaných projektů. Tzn., že pomocí kliknutí na konkrétní prvek v přehledovém jednopólovém schéma daného zařízení, okamžitě získáme výpis jeho technických a provozních dat a dále odkazy do výkresů, kde jsou jeho jednotlivé části detailně rozkresleny.

Právě jednotná provozní databáze umožňuje moderní navigační funkce známé z internetu a tabletů. Jejich přínosy uvítají především elektro a MaR technici, neboť v jejich dokumentaci jsou nejvíce používány tzv. mezi-výkresové odkazy. Vyhledávání souvislostí výkresů jen podle graficky uvedených odkazů je dnes v dokumentacích těžkopádné a zdlouhavé.

Nová databázová platforma

Zajímavým nástrojem pro potřeby vytvoření jednotné provozní databáze je nová elektrotechnická platforma Engineering Base. Jedná se o moderní CAE systém, jež byl vyvinut ve spolupráci s firmou Microsoft v hannoverským vývojovým střediskem AUCOTEC AG.

Autoři Engineering Base vycházejí tak vstříc všem uživatelům, kteří jsou zvyklí na Microsoft prostředí a to nejen projektantům, ale hlavně koncovým uživatelům vytvořené provozní databáze. Jeho základem je SQL server (koncepce klient – server) s grafickým editorem MS Office VISIO. Pro potřeby integrace provozních dat do vyšších správních a údržbových systémů je určeno programovací rozhraní VBA.

Sjednocení dat

Nová platforma Engineering Base dokáže načítat a dále zpravovat projekční data i z různých elektro-CAD/CAE systémů. Přímá rozhraní jsou pro RUPLAN, ELCAD a AUCOPLAN, ale i pro další projekční systémy, které dokážou poskytnout grafická data ve formátu DWG. Vedle importu již existujících výkresů bývá při sestavování provozní dokumentace zapotřebí vytvořit i nová (scházející) schémata nebo sestavy. Z těchto důvodů existují jak projekční tak i servisní verze nové platformy.

Mnohaleté zkušenosti

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. se zabývá vytvářením jednotné provozní databáze již několik let. Svým zákazníkům nabízí nejen dodávku a zprovoznění samotného databázového systému Engineering Base, ale i zpracování nové provozní databáze.

Ta bývá v úvodních etapách tvořena sestavením přehledových (jednopólových popř. technologických) schémat a vytvoření základní přístrojové databáze instalovaných přístrojů. V následující etapách jsou individuálně analyzovány datové vazby na údržbový systém (revize) a na tzv. převedení existující nebo vypracování nové detailní provozní dokumentace podle skutečného stavu zařízení.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě