PowerBy 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 27. 09. 2018

S příchodem nové verze 3DEXPERIENCE R2018 se objevil ve spojitosti s integrací na CAD aplikace nový termín PowerBy.

PowerBy je ucelená strategie, která zahrnuje sadu integrací pro CAD aplikace, nástroje pro práci s daty v rámci PLM vrstvy platformy, nové PLM role (licence) a metodiky pro práci se systémem. Pomocí této nové strategie si dává Dassault Systèmes za cíl zpřístupnit funkcionalitu celé platformy i pro takzvané „Legacy“ CAD aplikace.  

Je mnoho firem, které si z důvodu objemu historických dat tvořících jejich firemní know-how nemohou dovolit tyto nástroje opustit a přesto by jim mohla platforma v oblasti přípravy výroby nebo simulací nabídnou spoustu zajímavé funkcionality. Původní postupy, nástroje a funkce jsou a budou nadále dostupné a je čistě na volbě zákazníka, zda přístup PowerBy v rámci PLM aktivuje nebo ne.

Jako příklad lze uvést využití dat vytvořených pomocí CAD aplikace CATIA V5 v rámci pokročilých nástrojů 3DEXPERIENCE z oblasti plánování výrobního postupu.

Představme si situaci, kdy máme historická data výrobku, který naše firma dodává dlouhodobě na trh. Postupy a rozvržení montážní linky řešíme pomocí excelu. V rámci inovací jsme se rozhodli, že bychom chtěli začít využívat některé nové nástroje z platformy 3DEXPERIENCE které na verzi V5 nejsou. Verzi V5 nemůžeme z důvodu velkého objemu existujících dat a vazeb části vývoje firmy na automobilový průmysl opustit. Zdálo by se, že jediná možnost je pracovat v rámci V5 nezávisle a pro další nástroje schválené sestavy do platformy pouze importovat.

Díky nové sadě integrací jsou data z různých CAD systémů při uložení do platformy unifikována pod jednotným typem Physical Product. Tento typ vytvoří obálku kolem CAD dat a doplní veškeré další informace tak, aby s daty mohlo být následně nakládáno stejně bez ohledu na jejich zdroj.

Takto založená data může kolega využít jako zástavbu do své vrcholové sestavy vytvořené například v rámci CATIA 3DEXPERIENCE. Spojení a základní umístění provede uživatel přímo v tenkém klientu pomocí nástroje Product Structure Editor bez nutnosti otevření dat do nativní CAD aplikace. Systému nevadí, že data vznikla v rámci různých CAD aplikací. Vedoucí provede kontrolu, případné připomínkování a schválení přímo z tenkého klienta pomocí nástrojů 3D Compare, 3D Review. Zpracovaná data jsou bez jakýchkoli omezení využita technologem v rámci pokročilých nástrojů DELMIA určených pro tvorbu výrobního kusovníku a technologického postupu. Tím je proces přípravy dat pro výrobu dokončen.

Hlavní přínos těsnosti propojení výstupů zavedených CAD aplikací s nástroji platformy se projeví zejména v okamžiku, kdy je potřeba vstupní data změnovat. Informace o nové revizi modelu je okamžitě viditelná v rámci celého navazujícího procesu. Nehrozí riziko opomenutí importu nové verze a pokračování v navazujících odděleních na neaktuálních datech.

Mezi přínosy, které přináší nový přístup, patří unifikace procesů v rámci multi-CAD prostředí

Představte si situaci, kdy máte několik CAD systémů. Při zavádění procesů v rámci PLM pak následně opakovaně pro každý CAD systém řešíte nasazení správy těchto dat. Odlehčený formát, v jakém se bude s daty pracovat v navazujících odděleních a s tím spojený prohlížeč, zapojení dat do změnových procesů, případně řešení úprav systému dle specifických požadavků. Toto vše budete řešit tolikrát, kolik různých dat budete v systému tvořit.

Nově toto odpadá. Na úrovni PLM vrstvy jsou si veškerá CAD data v rámci platformy rovna. Jediné, čím se liší je hodnota atributu CAD Origin, který předepisuje v jakém CAD sytému bude autor dat – konstruktér provádět úpravy. Ostatní činnosti v rámci procesů ať už je to iniciace změny, přiřazení jejího obsahu (CAD data a kusovník), následná revize včetně poznámkování, porovnání geometrických změn mezi verzemi a schvalování je už shodné bez ohledu na zdroj dat. Tím ušetříte i zaškolení ostatních uživatelů mimo oddělení vývoje.

Tato nová strategie přidává zavedeným / tradičním souborovým CAD systémům novou hodnotu a sílu.

Podívejte se na video:

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě