POWER FORUM 2022 slaví úspěch

semináře elektro Engineering Base RUPLAN 25. 09. 2022

Vážení obchodní přátelé,

ve dnech 13. – 14 září 2022 se v jihomoravském městě Mikulov konalo tradiční setkání odborníků z řad českých a slovenských energetik a projekčních organizací pod názvem POWER FORUM 2022. Tato akce se konala od roku 2002 již po osmé a těší nás, že účast více jak 80-ti účastníků z 25-ti firem svědčí o zájmu o podobná setkání.

Dvoudenní odborný seminář měl za úkol seznámit účastníky s novinkami v oblasti systémů Engineering Base a RUPLAN se zaměřením na přenos a distribuci elektrické energie.

V rámci prvního dne a prvních bloků jsme se orientovali na novinky a efektivní tvorbu zpracování digitálních modelů elektrických stanic z pohledů sekundární techniky v systému Engineering Base.  V odpoledních blocích jsme otevřeli téma metodiky BIM a jejího praktického uplatnění v rámci oboru. Společně se zástupci společnosti CadConsulting jsme představili vývojovou verzi nástroje BIM Connector, který je určen pro správu a připomínkování kompletního modelu elektrické stanice. Tento model v sobě zahrnuje technologický (2D) a stavebně konstrukční (3D) pohled a je uživateli k dispozici prostřednictvím webového rozhraní.

Přednášky k softwaru RUPLAN EVU, jeho dalšímu vývoji, standardizaci dokumentace a podpoře zákazníků, zazněly v neměnné kvalitě druhý den.

V rámci semináře POWER FORUM byl prezentován projekt naší společnosti podpořený Dotačním programem APLIKACE, výzva VIII - Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro.

  • Modul A - Webový datový portál pro objektově orientovanou dokumentaci

  • Modul B - Automatizovaná tvorba dokumentace technologií elektrických stanic přenosové a distribuční soustavy prostřednictvím SW Enginering Base

Celým seminářem nás provázeli pozitivně hodnocenými příspěvky kolegové z partnerské společnosti AUCOTEC AG jakožto výrobce softwarů EB a RUPLAN.

S praktickými zkušenostmi vystoupili tento rok zástupci společností PREdistribuce, EGEM a Západoslovenská distribučná.

Informacemi nabitý seminář pak doplnil příjemně strávený večer nad skvělým vínem za doprovodu cimbálové muziky.

Věříme, že účast na semináři byla pro všechny přínosem.

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

tým Technodat Elektro

Prezentace ke stažení:

Úvodní slovo POWER FORUM 2022

Josef Fritschka

Introduction AUCOTEC team

Tim Sausmikat

Workflow v Engineering Base

Mlčák Aleš

Engineering Base struktura IEC 81346

Jan Hyrák

Efektivní práce s dokumentací ES v databázi EB

Mlčák Aleš

Engineering Base goes IEC 61850

Gerhard Obenhack

ZSD - skúsenosti s nasadením EB v ZSD

Ján Šimlaštík

BIM v energetice

Vyhnálek Rudolf

EGEM - tvorba 3D modelů ES

Vášek Čestmír

Engineering Base and Primtech AUCOTEC

Michaela Imbusch

RUPLAN 1. část

Michal Zdráhal

RUPLAN 2. část

Michal Juřica

RUPLAN V EG.D a pilotní projekt BIM

Martin Fabián

PREdistribuce - automatizovaná forma chytrých DTS

Karel Schmidt

AUCOTEC - International working group

Michaela Imbusch

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě