Potřeba “konfigurovatelnosti” v kolejové dopravě

elektro Engineering Base 26. 09. 2016

Nasazení moderního modulárního způsobu projektování lokomotiv určených pro mezinárodní koridory i pro regionální vlakové soupravy.

Společnost AUCOTEC AG z Hannoveru představila na veletrhu Innotrans 2016 poprvé svůj nový koncept pro tvorbu elektro-dokumentace v oblasti kolejových vozidel.

Modul Advanced Typical Manager (softwarové platformy Engineering Base (EB) urychluje zpracování dokumentace pomocí účinné konfigurace různých typů zapojení založené na bázi stavebnicového systému. Při tvorbě dokumentace jsou využívány funkčně orientované šablony a definice jejich různých variant zapojení. Takto je možné snadno připravit dokumentaci i při hodně složitém zařízení.

Komplexnost

Řídicí systém a napájení lokomotivy se odlišují podle země, kde je daná vlaková souprava provozována. Lokomotivy určené pro provoz v několika zemích (na mezinárodních linkách) musí být navrženy a vybaveny odpovídajícím způsobem.

Modul Advanced Typical Manager umožňuje snadno zpracovat tyto komplexní projekty pomocí jasné a důsledné konfigurace. Jednotlivé šablony jsou uloženy a spravovány v centrální databázi. Projektant definuje parametry zapojení a při následných změnách zadává potřebné změny pouze jedenkrát. Tyto změny se ihned zobrazí jak v grafické podobě (výkres), tak i v tabulkové podobě (seznam) ve všech reprezentacích tohoto objektu a to bez ohledu na složitost dokumentace.

Individuálnost

Modul Advanced Typical Manager také umožňuje rychlou tvorbu dokumentace při požadavku regionálních dopravců na jejich specifickou výbavu.

Výrobci lokomotiv musejí často pro každou objednávku takového regionálního dopravce začít znovu téměř od nuly. EB a modul Advanced Typical Manager používají centrální správu dat na bázi stavebnicového systému která může obsahovat libovolný počet funkčních modulů. Jednotlivé varianty zapojení založené na různých šablonách nabízejí všechny možné kombinace dle zadání projektanta. Pomocí tohoto způsobu tvorby dokumentace je možné ve velice krátkém čase navrhnout lokomotivu dle individuálního požadavku zákazníka.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě