Podpora řízení kvality v 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 3D PLM 08. 01. 2018

Pokud se při implementaci jakéhokoliv informačního systému (ERP, PLM,..) budeme ptát, zda podporuje řízení kvality (QMS), odpověď bude ve většině případů kladná. V následujícím článku se podíváme blíže na možnosti platformy 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systèmes, lídra v oblasti vývoje 3D PLM řešení.

Dnes je standardem pro průmyslový systém kvality norma ISO 9001:2015. Automobilový průmysl využívá systém managementu kvality popsaný normou IATF 16 949:2016, kterou je ovšem nutno chápat jako dodatek k ISO 9001:2015. Letecký průmysl má své standardy kvality DOA (Design Organization Approval) a POA (Production Organization Approval). Všechny systémy kvality mají však jeden společný základ, kterým je orientace na procesy.

Platforma 3DEXPERIENCE je procesně orientované PLM řešení, které má své místo v jakémkoliv systému kvality. Základní funkcionalitou 3DEXPERIENCE je řízení životního cyklu výrobku, zejména ve fázi vývoje. Norma ISO 9001:2015 pojednává o řízení vývoje výrobku v kapitole 8.3. Návrh a vývoj produktů a služeb. Pokud se blíže podíváme na požadavky normy na správu CAD dat, kusovníků, změnového řízení, projektového vedení nebo shromažďování a sdílení informací a zasadíme je do procesů, které jsou nastaveny v průběhu implementace řešení, můžeme říct, že nasazením 3DEXPERIENCE plně vyhovíme požadavkům na řízení jakosti v kapitole 8.3.

Dalším důležitým požadavkem na řízení kvality je správa řízené dokumentace. Pod pojmem řízená dokumentace rozumíme všechny dokumenty podléhající managementu kvality, mezi které patří dokumenty:

  • interní (např. směrnice, CAD data, různé typy příkazů či nařízení),  
  • externí, např. vytvořené dodavateli (jako jsou např. požadavky na výrobek či služby).

Norma ISO 9001:2015 pojednává o správě dokumentace v kapitole 7.5. Dokumentované informace a obecně v kapitole 4.4. Systém managementu kvality a jeho procesy. V každé organizaci tedy musí být stanoven postup řízení dokumentů a záznamů. Mezi základní body postupu určitě patří zpracování dokumentace, její schválení, distribuce dle rozdělovníku, změnování a následná archivace. Na tomto krátkém výčtu vidíme, že se jedná o mnohokrát opakovaný proces, který musí být jednoznačně definován a řízen. Zde nám opět pomůže správně implementované řešení 3DEXPERIENCE s připravenými šablonami procesů, schvalovacími postupy, změnovým řízením a samozřejmě archivací a vyhledáváním dokumentů. Obdobným způsobem můžeme spravovat i obchodní dokumenty (nabídky, poptávky, požadavky zákazníků, smlouvy) nebo udržovat normy v aktuálním znění.

Norma ISO 9001:2015 se podrobně věnuje rovněž řízení změn, např. v kapitolách 8.5.6. Řízení změn, 8.2.3., 8.3.2. Přezkoumání požadavků na produkty a služby nebo 8.3.6. Změny návrhu a vývoje. Řešení 3DEXPERIENCE nabízí několik možností změnování dokumentů využitím procesů Change Action, Change Order nebo Request for Change. Každý proces vyhoví jiné organizaci, ale všechny splňují požadavky norem kvality. Základem změnového řízení je nastavení opakovatelného procesu. Řízené dokumenty se indexují (A, B, C …) a interní procesy 3DEXPERIENCE zajistí, aby měli uživatelé přístup pouze k aktuální verzi.

Správná implementace, jednotné úložiště dat na platformě 3DEXPERIENCE, důsledné používání připravených šablon a procesů, které se používají opakovaně, vede rovněž ke snížení nákladů na řízení kvality.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě