PLM podporuje myšlenku Průmyslu 4.0

3DEXPERIENCE 10. 11. 2016

Označení Průmysl 4.0 spojujeme s očekávanou 4. průmyslovou revolucí, kdy mluvíme o tzv. „chytrých továrnách"

Internet a digitalizace umožní kompletní propojení celého výrobního procesu včetně vývoje či následného servisu. To vše díky kyberneticko-fyzikálním systémům a jejich vzájemnému propojení. Díky IoT (Internet of Things) budou spolu všechny senzory, kamery, vysílače či čtečky kódů komunikovat a do jisté míry budou výrobu řídit samy. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti.

Z průzkumů vyplývá, že digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty je rozhodující nebo velmi důležité pro více než polovinu tuzemských podniků a je potřeba se inovací procesů intenzivně zabývat. A právě PLM pomáhá průmyslovým firmám zefektivnit procesy a to zejména ve vývojové fázi. 

Jen precizně nastavené předvýrobní procesy a jejich digitalizace umožní firmám chod digitální automatizované továrny. Každý digitální systém potřebuje i digitální vstupy a prvním takovýmto vstupem je již samotný požadavek zákazníka na výrobek. Jen uspokojený zákazník dokáže zaplatit přidanou hodnotu, kterou chce průmyslový podnik na trhu nabízet a za kterou dostane zaplaceno. Tyto požadavky je pak nutné řídit během celého procesu vývoje i výroby - nejlépe digitálně. Efektivní řízení procesů spolu se změnovým řízením zaručí požadovanou kvalitu výrobku a uspokojení zákaznických potřeb.

PLM se tedy přetváří na další úroveň řízení životního cyklu výrobku. Již dávno neslouží jako řízená správa dokumentace a 3D CAD/CAM dat zejména v odděleních konstrukce a technologie. PLM podporující strategii Průmyslu 4.0 musí umět řídit projekty, rizika, kvalitu, kusovníky, konfigurace a navazovat na systémy, které obsluhují digitální továrnu. Je tedy nezbytné rozšířit strategii řízení životního cyklu výrobku do celé společnosti, což umožní přístup k aktuálním a jednoznačným informacím pro všechny zaměstnance, kteří se podílí na tvorbě přidané hodnoty. Vzniká tak nový digitální ekosystém, který řídí zároveň data a procesy. Důležitým předpokladem je, že všechny systémy spolu musí komunikovat a předávat si správné informace.

Stále více se začíná prosazovat a používat konfigurační management v návaznosti na řízení kusovníků. Standardizace výrobních uzlů umožňuje snazší průchod zakázky firmou bez navyšování zejména předvýrobních nákladů. Projektové řízení, které je přímo svázané se zakázkovou dokumentací dává jasný přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. To pomáhá rozhodujícím pracovníkům předvídat volné lidské kapacity pro nové zakázky a lépe tak odhadnout termíny dodávek, které jsou klíčové vzhledem k důvěryhodnosti firmy vůči jejím zákazníkům.

PLM je tedy připraveno podpořit tuto další průmyslovou revoluci a je nutné se na něj dívat tímto novým pohledem. 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě