Plánování výrobních a montážních procesů

11. 04. 2022

Svět mezi konstrukcí a technologií může často připomínat bitevní pole. Je to však v dnešní digitální době nutné? Když pomineme dlouholeté přetahování mezi konstruktéry a technology, ve firmách stále existuje velká bariéra mezi těmito dvěma odděleními. 

Když se na to podíváme z druhé strany, konstruktéři mají k dispozici sofistikované nástroje pro tvorbu dat a výkresů a v modernějších firmách i nástroje pro správu dat. V mnoha firmách se méně investuje do technologií. Postupem času, jak se konstrukční procesy ladily, technologie stagnovala. Dnes je doba, kdy se firmy více zabývají optimalizací výroby, výrobních procesů a technologií.  

Jak přistupujete k digitalizaci v oblasti technologií a výroby?  

Nechat data přejít do technologie 

Možná to znáte. Navrhujete nové zařízení a v tu chvíli za vámi přijde technolog, aby s vámi probral navrhované nastavení. Odložíte práci a začnete v počítači hledat sestavu, o které diskutujete. Teprve nyní má technolog možnost vidět celou sestavu ve 3D. Představte si, že by měl tento náhled během celého vývoje. Mohli jste diskutovat o produktu online nebo zachytit mnoho chyb, které jsou stále ve vývoji.  

Vytváření montážních návodů přímo z navrženého modelu 

Jakmile máte data v technologii, musíte je plně využít. Kromě výrobního kusovníku může technolog vytvářet pracovní postupy přímo online. Tyto pracovní postupy jsou pak přístupné odkudkoli. Zajistíte, že procedury jsou aktuální a že již nemůžete žádnou proceduru ztratit nebo vynechat. 

Simulace 

Stává se, že některé výrobní postupy nemají správné načasování. Některé časy jsou odhadované, některé jsou převzaté z tabulek, ale skutečnost je často jiná. Pomocí správných nástrojů můžete simulovat časy jednotlivých operací a také mít přehled o tom, jak dlouho bude výroba trvat a kolik bude stát. Kromě toho můžete také simulovat sestavitelnost dané sestavy.  

Proces Virtual Equipment Build v prostředí 3DEXPERIENCE je inovativní digitální řešení, které umožňuje digitalizovat technologické a výrobní procesy. 

Chcete se dozvědět více?

Stáhněte si whitepaper a odstraňte bariéru mezi konstrukcí a výrobou.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě