Oponentní řízení k projektu  "Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro" z Dotačního programu MPO APLIKACE, výzva VIII

26. 06. 2023

Dne 23.června 2023 proběhlo oponentní řízení k projektu "Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro". Tohoto závěrečného řízení se zúčastnili zástupci realizačního týmu ze strany Technodat Elektro, s.r.o. a partnerů projektu z praxe a akademického prostředí.

Projekt začal na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva APLIKACE – VÝZVA VIII, PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ v prosinci 2020.

Do projektu jsme zařadili vývoj dvou nových modulů.

Modul A - Webový datový portál pro objektově orientovanou dokumentaci. Nově vytvořená webová aplikace řeší přístupy k aktualizacím platformy Engineering Base, k objektům databáze daného provozovatele dokumentovaného zařízení a k standardizovaným grafickým záznamům  na  úrovni požadavků daného provozovatele dokumentovaného zařízení. Nově modul zajišťuje obousměrný přenos dat mezi provozovatelem a tvůrcem dokumentace, včetně kontrolních nástrojů.

Modul B - Automatizovaná tvorba dokumentace technologií elektrických stanic přenosové a distribuční soustavy prostřednictvím plně databázového systému Engineering Base. Nově vyvinuté řešení přináší zkrácení časových nákladů na tvorbu dokumentace a eliminaci lidského faktoru chybovosti při tvorbě dokumentace složitých technologických zařízení v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Výstupem je modul generování projektové dokumentace dle jednotlivých typových zapojení TS v rámci aplikace technologie Smart Grid.

Děkujeme za vstřícný a tvůrčí přístup všem kolegům z realizačního týmu společnosti Technodat Elektro s.r.o., zástupcům externích partnerů z praxe společností PREdistribuce, a.s., LiV – EPI, s.r.o., SPIE Elektrovod a.s. a rovněž tak zástupcům z akademického prostředí VŠB-TU Ostrava.

Naše společnost má záměr dál, i vedle jiných řešení, uvedené moduly rozvíjet, a tak stále rozšiřovat portfolio produktů a služeb.

Představení obou modulů lze shlédnout na níže uvedených videích.

                                             

 

         

Technodat - Oponentní řízení k Projektu "Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro"

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě