Novinky ve změnovém řízení na platformě 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 22. 09. 2017

Vzhledem k rychle se měnícím požadavkům na výrobek je stále větší potřeba řízeného zapojení vývoje do procesů změnového řízení. Odpovědí firmy Dassault Systèmes na tento trend je novinka s názvem „Change Management (CHG)“, která je dostupná pro standardní i pro Cloud řešení od verze 2017x.

Tato nová role, podpořena i připravenou metodikou, přináší možnost konstruktérům zapojit se do změnového řízení přímo ze svého pracovního prostředí CATIA V6. Proces „změna“ může být iniciován přímo konstruktérem v prostředí, kde navrhuje řešení (3D, 2D, položky), nebo vedoucím pracovníkem přebírajícím požadavek od zákazníka.

Dalším důležitým přínosem je možnost zpětného vysledování změn, provedených v rámci realizace požadavku. Nově jsou data připojená ke změně daným procesem, uvolněna do výroby, řízena a sledována v průběhu celého vývoje. Konstruktér má možnost zadat, pod kterou změnou bude pracovat a systém mu tak umožní přiložená 3D data nejen měnit, ale současně informovat o nové revizi, variantě dílu, atp… vše zaznamená do historie procesu.

Uživatelé mají také možnost si v rámci své nástěnky „dashboardu“ umístit přehled o všech aktivních procesech, do nichž jsou zapojeni, a systém je pravidelně informuje o nově přidělených úkolech. Tím je zajištěno, že se žádný z požadavků nepřehlédne a je do výsledného výrobku včas zapracován.

Shrnutí role Change Management

  • Možnost vytváření a definice obsahu změnových procesů přímo v prostředí CAD aplikace.
  • Práce v kontextu změny = omezení modifikací jen pro uživatele přihlášené ke změně.
  • Sledování změn provedených na CAD datech připojených k změnovému procesu.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě