Nová koncepce inženýringu vedoucí k časovým úsporám

elektro Engineering Base 09. 11. 2016

Provozovatel elektrické přenosové soustavy TenneT zvolil vyšší efektivitu zavedením standardizace a databázového software.

Společnost AUCOTEC AG získala nového zákazníka pro svou databázovou platformu Engineering Base (EB) - spol. TenneT TSO GmbH, která je jedna z předních provozovatelů přenosové soustavy elektřiny v Evropě. TenneT očekává, že mu rozhodnutí spolupracovat s firmou AUCOTEC přinese díky plně databázové platformě EB výrazně vyšší účinnost jeho inženýrských procesů a zároveň vyšší stupeň standardizace jeho dat.

AUCOTEC pomáhá při přenosu dat a vývoji potřebných doplňků. Cílem nasazení platformy EB je pokrýt kompletní inženýrský proces.

V Evropě působí TenneT TSO GmbH v Nizozemí a Německu. TenneT dodává ze své sítě vysokého napětí nepřetržitě elektřinu pro 41 milionů uživatelů. K tomu využívá zhruba 21.000 kilometrů vysokonapěťových elektrických vedení, čímž se řadí mezi top 5 provozovatelů přenosových soustav v Evropě.

Změny v energetické politice: vysoký tlak na provozovatele

Změna energetické politiky bude vyžadovat rozsáhlé investice do rozvodných sítích. TenneT se opírá o databázový, objektově orientovaný koncept EB tak, aby byl schopen zvládnout v dnešních krátkých lhůtách rostoucí objem projektů se stávajícím počtem zdrojů. Rozhodnutí pro EB bylo ovlivněno také tím, že někteří z dodavatelů TenneTu již pro zpracování dokumentace EB používají.

Se zavedením EB do praktického používání mohou provozovatelé přenosových soustav spoléhat i na osvědčené vlastnosti dříve používaného nástroje v této oblasti - RUPLAN EVU. Vzhledem k tomu, že AUCOTEC vyvíjí oba systémy, byla celá desetiletí nabitých zkušeností zapracována také do EB.

Díky třívrstvé architektuře klient/server, integrovaných komponent SQL Server, Visio, VBA a .NET je EB ideální nástrojem pro budoucnost.

Časová úspora díky sníženému počtu typizovaných zapojení

V rámci pilotního projektu se díky použití řízení variant snížilo množství šablon s typizovaným zapojením asi o dvě třetiny. Standardizací a redukcí šablon se podařilo zkrátit dobu projektu asi o 20 %. Provozovatelé přenosových soustav jsou však přesvědčeni, že zde existuje ještě mnohem větší potenciál.

Společnost je mnoho let aktivní v pracovní skupině „EVU-Arbeitskreis", jejíž účastníci jsou schopni přispět k vývoji nového systému. Dodavatelé elektřiny nyní vidí migraci na platformu EB jako logický krok.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě