Návrh potrubních rozvodů v CATIA

CATIA 3DEXPERIENCE 26. 01. 2017

Potrubní rozvody plynů, kapalin, případně i sypkých směsí jsou nedílnou součástí mnoha strojů, zařízení, budov a technologických celků.

CATIA je moderní 3D CAD řešení nesoucí hluboké  know-how z automobilového a leteckého průmyslu, kde jsou potrubní rozvody zastoupeny ve velké míře. Zkušenosti z vývoje v těchto nejvíce rozvinutých průmyslových oblastech je možné dnes s výhodou použít také v klasickém strojírenství u výrobců strojů a zařízení, u konstruktérů z oblastí ventilace, klimatizace, procesního chlazení, čerpadlových/kompresorových jednotek, ale i u projektantů, kteří se zabývají návrhem celých strojoven, lodí, či budov.

CATIA Piping & Tubing je součástí komplexní PLM platformy 3DEXPERIENCE, která umožňuje potrubí plnohodnotně zahrnout do životního cyklu celku a zjednodušit tak následný proces tvorby kusovníku potrubí, správné objednání dílů a spotřebního materiálu, samotnou montáž a následnou optimalizaci parametrů v provozu.

V případě návrhu potrubních rozvodů ve strojírenství, dostane konstruktér od zadavatele v ideálním případě P&ID diagram, model strojovny, či zařízení, vstupní/výstupní místa a technologická omezení.

Konstruktér pak stojí před výzvami:

 • bez chyb navrhnout systém potrubí do daného omezeného prostoru
 • změnit trasu vedení podle nových požadavků na výrobek
 • použít standardizované a dostupné díly
 • dodržet průmyslové a legislativní standardy
 • změnit mechanický návrh zařízení, dle technologického omezení rozvodů
 • odebrat/vložit do potrubního rozvodu nový komponent (filtr, ventil, nádrž)
 • napojit nové potrubí na stávající
 • minimalizovat množství použitého materiálu
 • zachovat bezpečnostní vzdálenosti tepelně exponovaných částí
 • uvažovat dynamickou a teplotní roztažnost
 • odstínit zařízení a okolí od tepelných výkyvů a vibrací na potrubí
 • navrhnout rozvody tak, aby nezabraňovaly přístupu k servisním bodům
 • navrhnout rozvody tak, aby se negativně neprojevily na vzhledu pohledových částí

Řešení se v průběhu vývoje často intenzivně komunikuje se zákazníkem. Pro tyto účely je ideální forma 3D náhledů návrhu s realistickým renderováním povrchů, kde zákazník vidí skutečné barvy, stíny i odlesky. Dokáže si tak lépe představit budoucí realitu. Díky tomu je možné se sponzorem odladit veškeré připomínky v raných fázích návrhu a vyvarovat se drahým změnám v pokročilých fázích projektu.

ZJISTIT VÍCE NA WEBINÁŘI

Podívejte se na video 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě